1. 1 Kuopiosta. ( Lienevätkö Suomen Maaviljeliäin kokouksen Toimitukset/ Handlingar painetut Suomen Huoneenhallitus Seuran kustannuksella?)
  Suometar nro 5
 2. 2 Literaturöfversigt. (Käsi-kirja maanviljelyksessä M. Carlssonilta Ruotsista suomennettu... Helsingissä 1852.) S.E. (Allmänna råd.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4
 3. 3 Maanviljelyksestä. (Maanviljelyskirja: Käsikirja maanviljelyksessä Carlssonnilta.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 44
 4. 4 (Bokhandelsnytt. Lyhykäisiä Osotuksia Suomen maan wiljelyksessä, kerrottuna taikka annettuna, Sakari Sakarin pojalta, maanwiljeliä. Wiborg 1853.
  Åbo Underrättelser nro 14
 5. 5 Härkä ja Hevonen. (Hovingin Käytöllinen Maahoitaja )
  Maamiehen Ystävä nro 10
 6. 6 (Arv.) Uusi Kirjall. Käytöllinen Maan-Hoitaja tahi osviitta Pellon, Metsän ja Karjaston hoitamiseen... J.W. Hoving. Suomennos. Hels. 1854. -nn-
  Suometar nro 2
 7. 7 (Rec. af Lammasten ruokkimisesta eli taitava ja ymmärtäväinen lammas ukko .) Agronomie Studeranden.
  Kuopio Tidning nro 2
 8. 8 (Rec.) Inhemsk literatur. Taito ja Toimi, lyhykäinen käsikirja talouden hoitajille. Suomen talonpoikaisten maamiesten hyödyksi kirj. A. Manninen. H:fors 1856. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 3
 9. 9 Pari sanaa muutamassa riita-asiassa. (Lähdetetty.) (S. Sakarinpojan Osoituksien painattamisesta ja myymisestä.) Stg.
  Sanan-Lennätin nro 21
 10. 10 (Arv.) Kirjallisuutta. (Kirjallisuuden hyödyllisyys. A. Mannisen Taito ja Toimi ) (taloudellisia asioita) F.P.
  Suometar nro 14
 11. 11 Uusia kirjoja: Lyhykäisiä Osoituksia Suomen Emännille Lehmäkarjan sekä maidon hoidossa ja juuston teossa, toimittanut Sakari Sakarinpoika. Helsingissä 1856.
  Suometar nro 40
 12. 12 H:fors (korresp.) (Literatur: Taito ja Toimi af A. Manninen) Thomas.
  Wiborg nro 29
 13. 13 Kirjallisuutta. 7. Toimellinen ja taitava metsänhoitaja.
  Sanomia Turusta nro 31
 14. 14 Rec. Inhemsk litteratur. Uusmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseuran Toimituksia v. 1857. Helsingissä 1858.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10
 15. 15 Kirja-uutinen. Käytännöllinen osviitti lohisukuisten kalain kasvattamisesta. Raschin H.J. Holmbergin mukaan suomennettu C.E. Aspelundilta.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 67
 16. 16 Maanviljelemisestä Keski-Suomessa. (Ilmestynyt kirja Opetus-Kirja Maanviljelemisessä yhteiselle kansalle. Tehdään selkoa m.m. kyntämisestä.) ET-e.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 70
 17. 17 Arv. Lyhykäinen Maanviljelysoppi. Kysymyksissä ja vastauksissa. Suomen maanviljeliäin, sekä Maanviljelys ja Kansakoulujen tarpeeksi toimittanut A. Manninen. Helsingissä 1858.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 83
 18. 18 Boknytt: Maanviljelys ilman viinan polttoa
  Wiborg nro 66
 19. 19 Kirjallisuutta. Johdatuksia Tehtuorille ja Työvoudille, mukaili A. Manninen.
  Sanomia Turusta nro 48
 20. 20 Kirja: Johdatuksia Tehtuorille ja työvoudille. Mukaili A. Manninen. Turku 1859.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 94