1. 181 (Arv.) Suomen maalaisoloista ja erittäin torpparien asemasta I, II. Tutkimuksia taloudellisista oloista Suomen maaseuduilla. Toinen vihko. Helsingissä 1887.
  Uusi Suometar nro 156
 2. 182 Rec.) Auran maanviljelysosasto. ( Peltomaan Ojitus. Kirj. E.K. Rutanen. Porvoossa 1888.
  Aura nro 210
 3. 183 Arv.) Kirjallisuutta. (Peltomaan ojitus. Kirj. E.K. Rutanen.
  Lounas nro 73
 4. 184 Rec.) Kirjallisuutta. ( Koti-eläintemme ruumiinrakennus ja elintoiminnat. Toim. O.W. Löfman.
  Uusi Suometar nro 276
 5. 185 Pellikka, Johan. (Tilausilmoitus. Waltion maitten ja metsien hoidosta , allekirj. tekemä.)
  Wiipurin Sanomat nro 165
 6. 186 Arv.) Kilpa-ajojen johdosta. ( Hevonen. Sen ulko-osat, käyttely ja hoito. Toim. E.F. Kuvitettu. Suom. E. Kilpanen. Helsingissä 1888.
  Hämeen Sanomat nro 19
 7. 187 Herra Rainiolle! (U.S:ttaren 22 n:ron kirjoituksesta, jossa moititaan suomennosta kirjaan Hevonen, sen ulko-osat j.n.e.) Hevosen käännöksen tarkastaja (Vastaus seuraa)
  Uusi Suometar nro 25
 8. 188 (Arv.) Kirjallisuutta. Mikroskopin läpi katsottujen maidon, kerman y.m. kuvauksia sekä näiden lyhyitä selityksiä. Toim. R. Gripenberg ja Gösta Grotenfelt.
  Uusi Suometar nro 205
 9. 189 Sananen herra K.J.K:lle. (Koskee teknillisten, suomalaisten sanain käyttämistä hra K.J.K:n kirjassa Maanmittausoppi ) O.J.
  Uusi Suometar nro 29
 10. 190 Utkommit: Lyhyt Kertomus Wouti Oppilaisillen Suomen Maanviljelys Opistossa annetuista Neuvoista , en öfversättning från Svenskan jemte originalet tryckt 1845.
  Saima nro 19