1. 101 (Rec.) Literatur. Handlingar rörande Haapaniemi krigskola, offentliggjorda af K.G. Leinberg. -m.
  Nya Pressen nro 148
 2. 102 Rec.) Julliteratur. (Döttrar och mödrar, af Mathilda Langlet.
  Wiborgsbladet nro 198
 3. 103 Från trycket har utkommit: Från Universitetet. Skildring af X.II. Broschyren berör en nyligen försiggången disputationsakt inom medicinska fakulteten.
  Finland nro 213
 4. 104 (Anm.) Betraktelser öfver barnauppfostran under de första lefnadsåren af A.A.
  Folkwännen nro 244
 5. 105 Från Universitetet är namnet på en liten broschyr, som utkommit i Hfors.
  Hufvudstadsbladet nro 213
 6. 106 Helsingforsbref. (En bok om huru man skall uppföra sig.)
  Norra Posten nro 354
 7. 107 Betraktelser öfver barnauppfostran under de första lefnadsåren af A.A. har utk. i Viborg.
  Norra Posten nro 44
 8. 108 Svar på tal. (e Bemötandet i Lfbl. a:o 7.) (Med anl. af signaturen -n. i H.T. Nris 50-51 om pedagogien.) C.G. v. Essen.
  Helsingfors Tidningar nro 78
 9. 109 (Anm.) Litteratur. Betraktelser öfver barnauppfostran i de första lefnadsåren af A.A.
  Tammerfors Aftonblad nro 93
 10. 110 Betraktelser öfver barnauppfostran under de första lefnadsåren af A.A. har utk. i Viborg.
  Wiborgsbladet nro 161
 11. 111 Rec.) (Literatur. Betraktelser öfver barnauppfostran under de första lefnadeårenaf A.A.
  Östra Nyland nro 80
 12. 112 (Rec.) Literatur. Den sedligt religiösa uppfostran af dr. G.v. Rohden.
  Finland nro 109
 13. 113 (Rec.) Literatur. Vi o. våra söner af Mathilda Langlet,
  Finland nro 295
 14. 114 (Rec.) Literatur. Handlingar rörande finska skolväsendets historia af K.G. Leinberg. 2:a saml. Jyväskylä 1887.
  Helsingfors Dagblad nro 130
 15. 115 (Rec.) Vi och våra söner af M. Langlet. St:holm 1887.
  Nya Pressen nro 343
 16. 116 (H:fors. Studentkatalogen lämnar ofullständiga uppgifter.) F.W.
  Åbo Underrättelser nro 60
 17. 117 (Rec.) Literatur. Den redligt religiösa uppfostran af dr. G. v. Rohden. Öfvers. H:fors 1887. X
  Åbo Underrättelser nro 172
 18. 118 (Rec.) ( Gymnastik-tabeller begagnade vid Gymnastikför. för fruntimmer i Hfors öfningar åren 1881-1886 af Elin Wænerberg och Betty Sahlstén ) -bl-
  Fredrikshamns Tidning nro 10
 19. 119 Polemisk literatur: Från Universitetet. Skildring af G. Smirnoff. V.
  Helsingfors Dagblad nro 191
 20. 120 Studentfören. Verdandis småskrifter. (Skolan ställning till religiens undervisningen af Anna Whitlock.) d.
  Helsingfors Dagblad nro 269