1. 1 Rec. Julliteratur för barn och ungdom. I.
  Helsingfors Dagblad nr. 335
 2. 2 Jullitteratur för barn och ungdom. I.II.
  Helsingfors Dagblad nr. 338
 3. 3 Barnlitteraturen till julen. (Af utländska författare, korta anm.)
  Åbo Underrättelser nr. 344
 4. 4 Rec. Literatur. (Barnliteratur) (korta anm.)
  Åbo Underrättelser nr. 349
 5. 5 Rec. Jullitteratur för barn och ungdom.
  Helsingfors Dagblad nr. 332
 6. 6 Jullitteratur för barn och ungdom.
  Åbo Underrättelser nr. 335
 7. 7 Rec. Jullitterstur rör barn och ungdom. I.
  Helsingfors Dagblad nr. 338
 8. 8 Rec. Boklåderna och julmarknaden, (II Norska folksagor och huldresägner af P. Asbjörnsen. Sagor af Vilh. Hauff. Öfvers. Illustrerade folkböcker.)
  Åbo Underrättelser nr. 341
 9. 9 Rec. (Nytt i bokhandeln för ungdom.)
  Helsingfors Dagblad nr. 344
 10. 10 Rec. Literatur för barn. Barnkammarens bok. Barnkammarens rim, illustr. i 20 fargtryckplanscher af Jenny Nyström. Små historier af Farbror Thure.
  Helsingfors Dagblad nr. 335
 11. 11 Julliteratur för barn och ungdom.
  Helsingfors Dagblad nr. 340
 12. 12 Julliteratur. (För barn.)
  Wiborgsbladet nr. 146
 13. 13 Rec. Literatur för barn och ungdom. (Utländska författare.)
  Nya Pressen nr. 341
 14. 14 Rec. Böcker för barn och ungdom.
  Åbo Tidning nr. 342
 15. 15 Jullitteratur för barn och ungdom. För de yngsta barnen.
  Helsingfors Dagblad nr. 337
 16. 16 Jullitteratur för barn och ungdom. II. För något större barn.
  Helsingfors Dagblad nr. 339
 17. 17 Kåseri. (H:fors. Barnliteraturen.)
  Nya Pressen nr. 351
 18. 18 Julliteratur för barn. (I Sverige utkomna bccker.)
  Hufvudstadsbladet nr. 286
 19. 19 Anm. V. I bokhandeln. (Barnliteratur.)
  Folkwännen nr. 296
 20. 20 Rec. R.H-g. Julliterptur för barn och ungdom.
  Helsingfors Dagblad nr. 338