1. 21 Rec. R.H-g. Julliteratur for barn och ungdom. II För den tidigare ungdomen.
  Helsingfors Dagblad nro 342
 2. 22 R. Julliteratur för barn o. ungdom. (Korta anmäln.)
  Hufvudstadsbladet nro 298
 3. 23 Julliteratur för barn och ungdom. I. (Utländsk.)
  Hufvudstadsbladet nro 301
 4. 24 Rec. Barnliteratur. (Öfversättningar.)
  Nya Pressen nro 338
 5. 25 Nyheter i bokhandeln: Aslägs saga af H-n, Ynglingen, Sagor af ... Topelius.
  Åbo Tidningar nro 1
 6. 26 Rec. L. Besök på Boklådan. Berättelser ur Djurverlden. Den lilla Jacob Fingerkångs resor och äfventyr. Berättelser om husdjuren. Nya moraliska berättelser för goda barn af Fredr. Hoffman.
  Ilmarinen nro 101
 7. 27 Rec. L. Besök på Boklådan. Dampiers lefvernes beskrifning och reseäfventyr i främmande länder. - Den flygande Holländaren. Tännforsen, en Jemtlandshistoria, af Onkel Adam. Gumors berättelser.
  Ilmarinen nro 101
 8. 28 H:fors. (Barnböcker till julen.)
  Helsingfors Tidningar nro 151
 9. 29 Nyss utkommen literatur för ungdom och barn.
  Helsingfors Dagblad nro 293
 10. 30 Nya böcker i bokhandeln (I Vasa. Utländsk? religiösa folkskrifter och barnböcker.)
  Vasabladet nro 26
 11. 31 Barnböcker i handeln.
  Vasabladet nro 41
 12. 32 Jullitteratur för barn o. ungdom.
  Morgonbladet nro 297
 13. 33 Julliteratur för barn.
  Helsingfors Dagblad nro 337
 14. 34 Rec. Julläsning för barn och ungdom.
  Helsingfors Dagblad nro 336
 15. 35 Rec. (Julliteratur för barn.)
  Åbo Underrättelser nro 291
 16. 36 Ny barn litteratur till julen.
  Åbo Underrättelser nro 293
 17. 37 Rec. L. Besök på Boklådan. Berättelser för ungdom till förståndets och hjertats bildande och förädling af Madame Clemence Marie. Peter Schlemils för underliga historie. Undine, ny bearbetning af Fortunatus. Sex Babyloniska Prinsessors äfventyr på deras resa till Dygdens tempel.
  Ilmarinen nro 101
 18. 38 Rec. L. Besök på Bokhandeln. Sagor och äfventyr för barn och menige man. Sagorunder af Bernhard Görwitz. Viborg. Genoveva af Brabant och Robinson d. yngre. Historiska minnesteckningar äfver personer, som i ungdom gn olyckor, ädelmod o. bedrifter blifvit odödliga, af M. Masson.)
  Ilmarinen nro 101
 19. 39 Råd till föräldrar om nya svenska böcker för barn och ungdom.
  Morgonbladet nro 283
 20. 40 Rec. Julläsning för barn och ungdom. (Förteckning)
  Helsingfors Dagblad nro 336