1. 1 Rec. Julliteratur för barn och ungdom. I.
  Helsingfors Dagblad nro 335
 2. 2 Jullitteratur för barn och ungdom. I.II.
  Helsingfors Dagblad nro 338
 3. 3 Barnlitteraturen till julen. (Af utländska författare, korta anm.)
  Åbo Underrättelser nro 344
 4. 4 Rec. Literatur. (Barnliteratur) (korta anm.)
  Åbo Underrättelser nro 349
 5. 5 Rec. Jullitteratur för barn och ungdom.
  Helsingfors Dagblad nro 332
 6. 6 Jullitteratur för barn och ungdom.
  Åbo Underrättelser nro 335
 7. 7 Rec. Jullitterstur rör barn och ungdom. I.
  Helsingfors Dagblad nro 338
 8. 8 Rec. Boklåderna och julmarknaden, (II Norska folksagor och huldresägner af P. Asbjörnsen. Sagor af Vilh. Hauff. Öfvers. Illustrerade folkböcker.)
  Åbo Underrättelser nro 341
 9. 9 Rec. (Nytt i bokhandeln för ungdom.)
  Helsingfors Dagblad nro 344
 10. 10 Rec. Literatur för barn. Barnkammarens bok. Barnkammarens rim, illustr. i 20 fargtryckplanscher af Jenny Nyström. Små historier af Farbror Thure.
  Helsingfors Dagblad nro 335
 11. 11 Julliteratur för barn och ungdom.
  Helsingfors Dagblad nro 340
 12. 12 Julliteratur. (För barn.)
  Wiborgsbladet nro 146
 13. 13 Rec. Literatur för barn och ungdom. (Utländska författare.)
  Nya Pressen nro 341
 14. 14 Rec. Böcker för barn och ungdom.
  Åbo Tidning nro 342
 15. 15 Jullitteratur för barn och ungdom. För de yngsta barnen.
  Helsingfors Dagblad nro 337
 16. 16 Jullitteratur för barn och ungdom. II. För något större barn.
  Helsingfors Dagblad nro 339
 17. 17 Kåseri. (H:fors. Barnliteraturen.)
  Nya Pressen nro 351
 18. 18 Julliteratur för barn. (I Sverige utkomna bccker.)
  Hufvudstadsbladet nro 286
 19. 19 Anm. V. I bokhandeln. (Barnliteratur.)
  Folkwännen nro 296
 20. 20 Rec. R.H-g. Julliterptur för barn och ungdom.
  Helsingfors Dagblad nro 338