1. 1 Klagomål i ryska blad öfver finska förhållanden: tull och tidningsrekvisition
  Helsingfors Dagblad nro 69
 2. 2 Ryska Börstidningen om Finlands petitioner i pressfrågan
  Helsingfors Dagblad nro 95
 3. 3 I Pet. Wädomosti: om behofvet af en rysk tidning i H:fors; om införandet af värnepligt i Finland
  Morgonbladet nro 29
 4. 4 Den finska periodiska pressen utgör föremål för en korrespondens i Petersb. Wädomosti.
  Helsingfors Dagblad nro 276
 5. 5 St. Petersb. Wädom. innehåller en karakteristik öfver Finlands tidningspress.
  Morgonbladet nro 236
 6. 6 Rysk-finsk tidning kommer enl. Novosti att utgifvas i Wiborg.
  Helsingfors Dagblad nro 332
 7. 7 Om en rysk-finsk tidning i Viborg skrifves från H:fors till Novosti
  Wiborgsbladet nro 285
 8. 8 Ryska uppgifter om pressen i Finland.
  Åbo Tidning nro 156
 9. 9 En rysk-finsk tidning skall utgifvas i Viborg enl. Novosti
  Åbo Tidning nro 332
 10. 10 (Om utgifvande af en rysk tidning i Finland, skrifves i Peterb. Wädom.
  Helsingfors Dagblad nro 2
 11. 11 Nowoje Vremja om de finska tidningarnes citat ur Krapotkins arbete om Finland
  Helsingfors Dagblad nro 113
 12. 12 Petersburger Herold om de finske tidningsmännens uteblifvande ifrån dess tioårsfest.
  Nya Pressen nro 344
 13. 13 Behofvet af ett ryskt organ i Finland kommenteras i den ryska pressen.
  Helsingfors Dagblad nro 30
 14. 14 Helsingfors pressens solidariska uppträdande mot cirkus Cinicelli har uppmärksammats i ryska pressen.
  Helsingfors Dagblad nro 190
 15. 15 Nov. Wr. om behofvet af att ryskt organ i Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 101
 16. 16 Petersb. Listok om Hfors prässens uppträdande emot cirkus Cinicelli.
  Nya Pressen nro 278
 17. 17 Mosk. Väd. vaatii ankarampaa censuria Suomeen
  Uusi Suometar nro 300
 18. 18 Mosk. Wjäd. reproducerar den proteste mot ryska tidningar som varit ifrågasatt bland Helsingfors ryssar.
  Finland nro 108
 19. 19 Mosk. Wjäd. om Matti Meikäläinens karrikatyrer af de ryska tidningarna.
  Finland nro 131
 20. 20 Mosk. Wjäd. om Helsingfors tidningars presshinder
  Finland nro 178