1. 21 Mosk. Wjäd:s korresp. om tidningarna i Finland.
  Finland nro 291
 2. 22 Mosk. Wädomostis nyheter från Finland. (Tidningarne i Finland)
  Hufvudstadsbladet nro 341
 3. 23 Pet. Listok om planen att i Petersburg grundlägga en rysk tidning i Finlands intressen
  Lördagskvällen nro 21
 4. 24 Moskovskija Wädomosti om Kreuz-Zeitungs yttrande om finnarnesplan att utgifva en rysk tidning.
  Nya Pressen nro 146
 5. 25 Matti Meikäläinens opassliga skämt om ryska tidningar.) (Moskovu. Wäd.
  Nya Pressen nro 154
 6. 26 Moskovskija Vjädomosti. (Manifestet rör. det finländska fostväsendet. Finländska censuren.)
  Nya Pressen nro 193
 7. 27 De ryska tidningars korrespondenters sorgliga lott i Finland enl. Mosk. Wäd.
  Nya Pressen nro 211
 8. 28 Mosk. Wedomosti omnämner den varning som tilldelats U.S. i anled. af ett upprop i bladet.
  Nya Pressen nro 285
 9. 29 Nov. Vr. omtalar att i Viborg skall utgifvas en rysk tidskrift.
  Nya Pressen nro 309
 10. 30 Mosk. Wjed. moittii Suomen sensuuria, kun ei julistusta postiasetuksesta sallittu heti painattaa lehdissä
  Päivälehti nro 165
 11. 31 Mosk. Wädomostissa kirje Suomesta. Suomen sanomalehdet.
  Uusi Suometar nro 293
 12. 32 Östra Finland i den ryska pressen. (Ö.F. beskylles för fräckhet i anl. af en notis i tidningen: En rysk propet .)
  Östra Finland nro 161
 13. 33 I Mosk. Wed. omnämnes den varning U.S. fått.
  Finland nro 243
 14. 34 Mosk. Wjäd:s korresp. klagar öfver den behandling N. W:s medarbetare röna i Finland
  Finland nro 300
 15. 35 Nykyisistä painooloistamme. (Kirjeenvaihtajalta Helsingissä erääseen Pietarilaiseen lehteen.)
  Hämeen Sanomat nro 101
 16. 36 Pet. Listok om planen att i Petersburg grundlägga en rysk tidning i Finlands intressen
  Lördagsqvällen nro 21
 17. 37 Ur Moskovskija Vädomosti. (Huru våra korrespondenter och medarbetare har det i Finland etc.)
  Nya Pressen nro 156
 18. 38 Mosk. Wäd. om den varning som tilldelats H-bladet, om O.F:s art. En rysk profet och om H-fors tidn. prässhinder.
  Nya Pressen nro 210
 19. 39 Mosk. Väd. om prässåtalet mot Ö.F. för att bladet skämtat öfver den ortodoxa religionen. Päivälehtis uppsats: Hans exellens är missnöjd.
  Nya Pressen nro 228
 20. 40 Mosk. Wjed. kuvaa suomalaisten riemua sen varoituksen johdosta, jonka lehti Suomen kirjoituksistaan on saanut
  Päivälehti nro 110