1. 1 Z. Topelii sagor i rysk öfvs. utkommit i St. Petersburg af M. Granström o. A. Gurjewa.
  Hufvudstadsbladet nro 253
 2. 2 Z. Topelius i dansk öfversättning.
  Morgonbladet nro 248
 3. 3 I St. Petersburg har utkommit: Sagor af Z. Topelius öfvs. till ryska af M. Granström och A. Gurjewa.w
  Morgonbladet nro 252
 4. 4 Z. Topeliuksen Talvi-iltain Tarinoita kääntää tanskaksi W. Horn.
  Sanomia Turusta nro 167
 5. 5 Z. Topeliuksen teoksia kääntää tanskaksi tohtori W. Horn.
  Uusi Suometar nro 248
 6. 6 Utkom i St. Petersburg: Sagor af Z. Topelius. Öfvs. af M. Granström och A. Gurjewa.
  Vasabladet nro 88
 7. 7 -l Helsingfors-bref. (Solone Ambrosoli har öfvs. till italienskans Mankartan och Andesyn af Z. Topelius.
  Åbo Underrättelser nro 261
 8. 8 Fältskärens berättelser öfversatta till engelska i Nordamerika.
  Helsingfors Dagblad nro 302
 9. 9 Miss Marie A. Brown är sysselsatt medatt till engelskan öfversatta Fältskärns Berättelser.
  Norra Posten nro 221
 10. 10 Z. Topelii sagor på engelska.
  Hufvudstadsbladet nro 163
 11. 11 Z. Topelii sagor på engelska öfvs. af Alberg.
  Morgonbladet nro 162
 12. 12 Z. Topelii sagor öfversatta på tyska af Alina von Dodewils.
  Finland nro 260
 13. 13 Z. Topeliuksen satuja käännetty saksaksi.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 241
 14. 14 Den första bladsdrappen , skaldestycke af Z. Topelius öfversatt på engelskan.
  Åbo Tidningar nro 22
 15. 15 Efter Femtio År öfversatt till franskan.
  Helsingfors Tidningar nro 24
 16. 16 Bornefortaellinger efter Z. Topelius med sex danske billeder utkommit i Köpenhamn.
  Helsingfors Dagblad nro 4
 17. 17 Fältskärens berättelser af Z. Topelius utkommit på danska.
  Åbo Underrättelser nro 176
 18. 18 Fältskärens berättelser utkom i Amerika på engelska öfvers. af Selma Borg. och Maria A. Brown.
  Hufvudstadsbladet nro 135
 19. 19 Fältskärens berättelser utkommer i Dansk öfvers.
  Helsingfors Dagblad nro 340
 20. 20 Z. Topelii. Läsning för barn i engelsk öfversättning.
  Finlands Allmänna Tidning nro 245