Päänimeke Hufvudstadsbladet
ISSN 0356-0724
Ulkoasu A3
Alkupvm
Loppupvm
Kustantaja Hufvudstadsbladet Ab
Rinnakkais- ja varianttinimekkeet
 • HBL
Julkaisupaikka
 • Helsingfors -
Pysyväisliitteet
 • B-nummer - [ ]
 • Half-vecko-upplaga -
 • Söndagsbilaga - [ ]
 • Landortsupplaga -
 • Notis- och annonsbladet -
 • Söndags-bilaga -
 • B-nummer -
 • Lantmannabladet (Ingår i B-nummret) -
 • C-nummer aftonupplagan -
 • Strejknyheter -
 • Vår lördagskväll -
 • OS-extra -
 • Olympia-extra -
 • Mix [ ] -
 • Vision -
 • Tv/radio - [ ]
 • Söndag -
 • HBL2 -
 • VOLT -

Lehden tiedot Suomen kansallisbibliografiassa