Totalt  6 405 951  sidor.
Fritt tillgängliga  4 072 037  sidor (63%) (-1929).
Begränsat tillgängliga  2 333 914  sidor (37%) (1930-).

Fritt
Begränsat


Välkommen till Finlands historia och förgångna tider med hjälp av digitaliserade tidningar!

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar som utkommit i Finland 1771-1929. De är tillgängliga för allmänheten. Även copyrightbaserat material digitaliseras i samarbete med t.ex. tidningshus.

Europeiska digitaliserade tidningar finner Du hos Europeana webservice.

Så här fungerar klippfunktionen