1. 1 Warning med afseende å målskjutning.
  Helsingfors Dagblad nro 233
 2. 2 Rörande militär målskjutning å Kampmalmen i n: 152 H.D.
  Helsingfors Dagblad nro 158
 3. 3 Förlupna kulor från militära målskjutningsöfningar i H:fors.
  Hufvudstadsbladet nro 154
 4. 4 Wiipuri. Maaliin-ampuminen Mäntysaaren ja Mellansaaren välillä tulee tapahtumaan kahtena viikkona.
  Ilmarinen nro 51
 5. 5 Viborg. Målskjutning mellan Mentsaari o. Mellansaari holmar.
  Östra Finland nro 72
 6. 6 Fråga om placerandet af skjutbanan för ryska fältartilleriets behof vid lappviks station nära Ekenäs.
  Helsingfors Dagblad nro 44
 7. 7 Hämeenlinna. Paikkaa katsottu maalin ammunta kentäksi sotamiehille.
  Hämäläinen nro 13
 8. 8 Ampumaharjoitukset Poltinahon kedolla ovat haitaksi maatöille.
  Hämäläinen nro 34
 9. 9 Viborg. Målskjutning skall under loppet af två veckor försigga mellan Mentsaari och Mellansaari holmar.
  Wiborgs Tidning nro 74
 10. 10 Plats utses för skjutbana i Hfors.
  Helsingfors nro 36
 11. 11 Ny målskjutningsbana inrättad i Hfors.
  Helsingfors nro 125
 12. 12 Skjutbana inrättas å Fredriksbergs hemman.
  Morgonbladet nro 155
 13. 13 Priskjutning inom finska militären.
  Helsingfors Dagblad nro 265