1. 1 Mitä uusia? (Moitittava asia että muutamat asevelvolliset ovat karanneet pataljooneista.)
  Kansan Ystävä nro 38
 2. 2 (Läh.) Nöyrä kysymys. (Arvanheitto esteettömästi pois jääneitten asevelvollisten rangaistuksesta.) Toinen.
  Wiipurin Sanomat nro 152
 3. 3 Ett ord till våra värnepligtige ynglingar. (Om ynglingars i värnepligtsåldern emigration.)
  Österbottniska Posten nro 33
 4. 4 Till W.T:s Red. Snabb expedition - Hvems är felet? (Dom för förfallolöst uteblifvande från uppbåd.)
  Wasa Tidning nro 154
 5. 5 Frihet och lag. (Det orätta i att fly undan fullgörandet af värneplikten.)
  Österbottniska Posten nro 34
 6. 6 Hvarför vilja ej österbottningarna blifva soldater? (Svar på detta spörjsmål har senaten affördrat länemännden i Vasa län.)
  Vasabladet nro 87