1. 1 Korresp. fr. Willmanstrand.Subskriptionen för ---, brandskadade skolor m.m.
  Wiborg nro 56
 2. 2 Willmanstrand.Skolfrågor.
  Finland nro 299
 3. 3 Kalle Lapp, (Willmanstrand. Årsexamen vid läroverken. Järnvägsarbetet. Ångbåtsfarten.)
  Finland nro 120
 4. 4 Willmanstrand. (Korresp. d.10.Jan.) (Antalet elever uti lägre elementarskolan. Nöjen.Skola för värnlösa fattiga barn. Lotteri och sällskapsspektakel för välgörande ändamål. Väderleken.)
  Morgonbladet nro 6
 5. 5 Naks, (Lappeenranta. Maalaisten kansakoulun tutkinto; oppilasluku.)
  Uusi Suometar nro 129
 6. 6 -.-, Willmanstrand.Skolfrågor. (Rec.)
  Finland nro 299
 7. 7 Naks, (Lappeenrannasta. Koulut.)
  Uusi Suometar nro 6
 8. 8 Sum., Från Willmanstrand. (Skolförhållanden.)
  Finland nro 61