1. 1 Willmanstrand. Antalet telefonsamtal under okt. månad.
  Östra Finland nro 253
 2. 2 Keskusteluja Lappeenr. telefooni verkolla v.1887.
  Lappeenrannan Uutiset nro 61
 3. 3 Lappeenr. Telefooni-osakeyhtiön vuosikertomus v.1887.
  Lappeenrannan Uutiset nro 26
 4. 4 Lappeenranta. Telefonikeskustelujen luku.
  Lappeenrannan Uutiset nro 93
 5. 5 Telefonipuhelujen luku Lappeenrannassa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 17
 6. 6 Telefonikeskusteluja Lappeenrannassa maaliskuussa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 26
 7. 7 Telefonföreningen i Willmanstrand har årsmöte.
  Wiborgsbladet nro 78
 8. 8 Lappeenranta. Telefoonikeskustelujen luku kesäkuussa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 71
 9. 9 (Lappeenranta. Telefoonikeskustelujen luku maaliskuussa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 37
 10. 10 Lappeenranta. Telefooniyhtiön kokous.
  Lappeenrannan Uutiset nro 23
 11. 11 Lappeenranta. Telefoonikeskustelujen luku lokakuussa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 123
 12. 12 Willmanstrand. En telefoncentral med förbindelse till Wiborg och Imatra inrättas.
  Helsingfors Dagblad nro 73
 13. 13 Willmanstrands telefonaktiebolag anhållit om fastställelse af bolagsordning.
  Helsingfors Dagblad nro 117
 14. 14 Willmanstrand. Telefonbolaget öfvertagit telefonledningen mellan V:strand och Wiborg.
  Helsingfors Dagblad nro 89
 15. 15 Willmanstrand. Komité nedsatts för bildandet af ett telefonaktiebolag.
  Helsingfors Dagblad nro 62
 16. 16 L:ranta. Telefooniyhtiön kokous.
  Lappeenrannan Uutiset nro 55
 17. 17 L:ranta. Telefooni-keskustelujen luku heinäkuussa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 59
 18. 18 L:ranta. Telefoonijohto.
  Lappeenrannan Uutiset nro 56
 19. 19 L:ranta. Telefoonikokous.
  Lappeenrannan Uutiset nro 18
 20. 20 Telefooniyritys L:rannassa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 19