1. 1 Ångfartygs befälhafvare, Medd. Tullbetjäning för sjötrafiken i Willmanstrand. (Behofvet af en sjötullkammare.)
  Nya Pressen nro 108
 2. 2 K., Yleisöltä. Nöyrä huomautus Lappeenrannan postilaitokselle. (Koskee postilaatikkojen tyhjentämistä.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 75
 3. 3 Yksi, U.Suomettaren Toimitukselle. Onko Lappeenrannan rantaasemalla valtion virkamiehiä ?
  Uusi Suometar nro 153
 4. 4 V.S., (Lappeenrannasta. Kauppa huono. Sananlennätin konttoria hankitaan kaupunkiin. Viuluniekka Lindberg ja laulaja Lindblad antoivat soitannon.)
  Ilmarinen nro 15
 5. 5 rt., (Rättelse t.korr. fr. Willmanstrand i n:o 77.)
  Wiborgs Tidning nro 78
 6. 6 Ch., (Lähetetty Pietarista.) (Kysymys. Telegrammin viipymistä Lappeenrannassa.)
  Tuntematon 2 nro 29
 7. 7 Medd.) (Om kommunikation emellan järnvägen samt Willmanstrand o. Lauritsala.
  Wiborgs Tidning nro 68
 8. 8 Korresp. (Willmanstrand. Anmärkningar mot postförvaltaren å orten.)
  Helsingfors Dagblad nro 84
 9. 9 -nsm., (Korresp. från södra Salmen. Isarne. Om persontrafiken öfver Willmanstrand. Meteorit.)
  Östra Finland nro 52
 10. 10 Willmanstrand.Sjö-och landsvägskommunikation. Öppet vatten. Grönska. Göken höres.
  Helsingfors Dagblad nro 137
 11. 11 Jutikka, (Lappeenranta. Kylpyvieraita. Kaupungin ravintolat,Anniskelu-yhtiön ravintolat. Raittius. Rautatietä odotetaan. Parempi kestikievari tarpeellinen. )
  Uusi Suometar nro 74
 12. 12 Naks, (Lappeenrannasta. Rautatiepysäkin nimi ruotsalainen.)
  Uusi Suometar nro 237
 13. 13 Kirjeitä Lappeenrannasta. (Lehden omalta kirjeenvaihtajalta.) (Lappeenrannan asema.)
  Uusi Suometar nro 199
 14. 14 -e-, (Läh.) (L:rannan rautatien konttori antaa suomenkielisille tavaranlähettäjille ruotsinkielisiä kuitteja.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 15
 15. 15 Korresp. fr. St. Michel. (Isvoschikarnes nattaxa i Willmanstrand.)
  Helsingfors Dagblad nro 183
 16. 16 J.R:n., Kirje Lappeenrannasta. (Tullitoimiston tarpeellisuudesta.) (Polem.seur.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 1
 17. 17 ? , Lappeenr.uutisten Toimit:lle. ( Asemapäällikön kirjoitus Lappeenr. Uut:n 90 n:ssa epäjärjestyksestä Rapasaaren pysäkillä Lappeenrannassa.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 101
 18. 18 Kaupunkilainen, (Läh.) (L:ranta. Epäjärjestys kaupungin ajureissa.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 68
 19. 19 Kaupunginaseman uudestaan järjestäminen. (Lappeenr.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 31
 20. 20 J.N., Yleisöltä. Kysymys asiantunteville. (Huolimattomuutta Lappeenrannan postikonttorissa.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 144