1. 1 Lauritsala. Sångartolfvans konserter i Willmanstrand.
  Wiborgs Tidning nro 50
 2. 2 Willmanstrand. Fru Raas och hr Fogelbergs dram.soiré.
  Wiborgs Tidning nro 5
 3. 3 -r, Korresp. (Willmanstrand.Svenska kvartettsångare väntas.)
  Helsingfors Dagblad nro 178
 4. 4 Svenska kvartetten afreser t. Villmanstrand, Nyslott och Kuopio samt Joensuu.
  Wiborgs Tidning nro 122
 5. 5 Konsert af kapellmästar N.B. Emanuel, konsertmästar G. Niemann och sångaren O. Bentzon i Willmanstrand.
  Helsingfors Dagblad nro 134
 6. 6 Svenska sångarkvintetten gifver konsert i Willmanstrand.
  Hufvudstadsbladet nro 161
 7. 7 Torvisoittokunta Lappeenrannassa.
  Ilmarinen nro 121
 8. 8 Naks, (Lappeenrannasta. Konsertti.)
  Uusi Suometar nro 292
 9. 9 Kalle Lapp., Bref fr. Willmanstrand. (Lägret. Det första bantåget. Student qvartettens konsert.)
  Finland nro 128
 10. 10 Ken ? Kirje Lappeenrannasta, (uusi torvisoittokunta.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 21
 11. 11 Ken ?, Kirje Lappeenrannasta. (Naamiaiset. Kilpa-ajo. Palosammutuskunnan huvit. Uusi torvisoittokunta. Ruotsal.neliäänislaulajien laulajaiset.
  Lappeenrannan Uutiset nro 21
 12. 12 Naks, Kirjeitä maaseuduilta.(Lappeenrannassa. Kuopion patalj. soittokunnan konsertti. Kylpyvieraat. Korjauksia kejsarin talossa. Rautatie. Vapaaeht.palosammutuskunnan kansanhuvit. Kirkon korjaus.)
  Uusi Suometar nro 159
 13. 13 L:ranta. Kirvun laulukunnan laulajaiset.) - Lappeenr. uutiset 1887 n:o 45.K.W., (L:ranta. Mäntyharjun nai slaulukunnan konsertti.
  Lappeenrannan Uutiset nro 62
 14. 14 Naks, (Lappeenrannasta. Pataljoonain soittokunnat soittavat rantapuistossa. Uusi kansakoulurakennus.)
  Uusi Suometar nro 158
 15. 15 Lappeenr. Ruotsinkielinen lauluseura perustetaan.
  Lappeenrannan Uutiset nro 82
 16. 16 Lappeenrannassa antoi Sivorin lauluseura laulajaiset.
  Lappeenrannan Uutiset nro 63
 17. 17 (Lotteri i Willmanstrand för anskaffande af en konsertflygel.
  Wiborgsbladet nro 99
 18. 18 Lappeenrannan anniskeluyhtiön voittorahoista ehdotettu kaupungin soittokunnalle 300 mk.
  Lappeenrannan Uutiset nro 35
 19. 19 -a, (Markkinat Lappeenrannassa. - Hra O. Messnerin laulajaiset viinilaseilla.)
  Ilmarinen nro 81
 20. 20 Willmanstrand. Musikkapell.
  Helsingfors Dagblad nro 209