1. 1 Ins.) Spinnhuset i Willmanstrand. (Spinnhusets innevånare. Zigenarne.
  Wiborgs Tidning nro 47
 2. 2 En utflykt till Willmanstrand. (Beskrifning öfver spinnhuset.
  Östra Finland nro 29
 3. 3 Fyra taflor från eget land. Tecknade af exxx. Tredje taflan. (Willmanstrand: badinrättning; spinnhuset, gudstjenst, lasarett. Fången Annis lefnadssaga.)
  Hufvudstadsbladet nro 216
 4. 4 Deportation af fångar fr. Willmanstrand.
  Östra Finland nro 35
 5. 5 Korresp. (Till H.D.) Från en tur i Östra Finland. I. (Willmanstrand, Besök i korrektions-inrättningen.)
  Helsingfors Dagblad nro 218
 6. 6 Korresp. (Willmanstrand. Spinnhusets flyttning till Tavastehus; slöjdlärarinnornas vid inrättn. fr. Calonii och fru Huchtmans verksamhet lofordas. Ang. landtdagsmannavalet för Lappvesi domsaga.)
  Helsingfors Dagblad nro 339
 7. 7 Fånge rymt från arbetsfängelset i Willmanstrand.
  Östra Finland nro 145
 8. 8 Fånge rymt från arbetsfängelset i Willmanstrand.
  Wiborgsbladet nro 145
 9. 9 Fångar rymt från arbetsfängelset i Willmanstrand.
  Östra Finland nro 6
 10. 10 Vanki karannut Lappeenrannan ojennushuoneesta.
  Uusi Suometar nro 143
 11. 11 I. Kirjeitä Lappeenrannasta. (Lehden omalta kirjeenvaihtajalta. ) (Työvankila ja sen järjestys.)
  Uusi Suometar nro 199
 12. 12 H.L., (Lappeenrannasta. Vankila.)
  Päivätär nro 31
 13. 13 Lappeenrannan palo. Kurihuonelaisia muutetaan.
  Sanomia Turusta nro 29
 14. 14 Resande fångar. Wådeld å Willmanstrands spinnhus.
  Helsingfors Dagblad nro 191
 15. 15 L.J.L-st., Till Red.af H.D. (Andragande i fängelsefrågan. Fängelset i Willmanstrand, kostnadsförslag.)
  Helsingfors Dagblad nro 330
 16. 16 Majken, I ödemarken (Bref fr. Ka jana.) (Willmanstrand. Besök i spinnhuset.)
  Helsingfors Dagblad nro 183
 17. 17 Saima. Af Nemirovitsch Dantschenko. (Beskrifning öfver kvinno-fängelset i Willmanstrand. )
  Helsingfors Dagblad nro 281
 18. 18 Gripne rymmerskor fr. Willmanstrand.
  Östra Finland nro 138
 19. 19 Korresp. (i Willmanstrand. Straffanstaltens omgestaltning.)
  Helsingfors Dagblad nro 303
 20. 20 Willmanstrand. (Reseintryck.) (Fängelset.)
  Wiborgs Tidning nro 82