1. 1 Willmanstrand. Nöjen.Sparbank. Ang.taxeringen. Dyrtidstillskott åt magistrats personers löner. Om passförbindelsen med järnvägen.
  Helsingfors Dagblad nro 18
 2. 2 Korrespondens, (Villmanstrand. Med anl.af d:r J.L. Björkstens afresa från orten. Stadens ekonomiska angelägenhetier. Ångb. kommunikationer, Ny landnings-brygga. Direkt telegraf förbindelse m. järnvägsstation. Sparb. verksamhet, )
  Wiborgs Tidning nro 93
 3. 3 Valtuusmiesten vaali Lappeenrannassa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 36
 4. 4 K.W., (Läh.) (Ehdotus että L:rannan valtuusmiesten luku lavennettaisiin 9:stä 12:een.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 27
 5. 5 Katsahdus kuluneeseen kesään. (L:ranta. Asukasten suhteellinen äänimäärä. )
  Lappeenrannan Uutiset nro 15
 6. 6 L.R., Lappeenr. uutisten toimitukselle. (L.U:ssa ei ole maistraatin, valtuusmiesten, rahatoimikamarin y.m. kuulutuksia.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 10
 7. 7 Mietteitä äsken tapahtuneen valtuusmiesvaalin johdosta. (L:ranta.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 38
 8. 8 -.-. (Willmanstrand. Kommunal a strider.Skolfrågor.)
  Finland nro 299
 9. 9 Lappeenr. Kansallisten valtuusmiesvaalikokous.
  Lappeenrannan Uutiset nro 96
 10. 10 K.W., (Läh.) (Ensi tapahtuvasta kaupungin-valtuusmiesvaalista Lappeenrannassa.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 92
 11. 11 K.W., Mietteitä elok. 11 p. tapahtuneesta kaup. valtuusmiehen vaalista.(Lappeenr.:ssa.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 64
 12. 12 0., (Läh.) Mikä eroitus olisi kaupunkimme asiain käyttelyssä ja mitä etuja kaupunki olisi voinut saada, jos meillä ei olisi ollut 9 vaan 12 valtuusmiestä näinä kahtena kuluneena vuonna ? (Lappeenr. valtuusmiehiä pilkataan.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 12
 13. 13 A. & 0., Kirje Lappeenrannasta. (Valtuusmiesvaalin päätös. Suomalainen seura. Raittiusriennot. Voimisteluseurat. Portaat, kadut ja katulyhdyt.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 98
 14. 14 A. & 0., Kirje Lappeenrannasta. (Komediia valtuusmiesten kokouksessa.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 101
 15. 15 A. Lindh, (Perusteista, jonka mukaan kunnallisveroja Lappeenr.:ssa takseerataan.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 16
 16. 16 Kansanvaltaisuus meidän pikkukaupungeissa. ( Lapp. Uut. 49 n:ssa löyt.kirj.johd. kosk, äänestysoikeutta Lappeenrannassa.)
  Uusi Suometar nro 148
 17. 17 Taulu, joka osoittaa äänestystä valtuusmiesvaalissa Lappeenr.:ssa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 99
 18. 18 Lappeenrannan Tietoja. Kunnallisista oloistamme ja puoluesuhteistamme. (Lappeenr. Uutisten käsitys asiassa.)
  Wiipurin Uutiset nro 4
 19. 19 Nonus, Pakinaa. (Lappeenrannan valtuusmiehenvaalista.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 145
 20. 20 Äänivaltainen, Walistuneelle lukijalle. (Lappeenrannan kaupungin valtuuamiesvaalin johdosta.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 139