1. 1 Lappeenrannan työläisten ravintoaineitten kauppayhtiön säännöt vahvistettu.
  Lappeenrannan Uutiset nro 44
 2. 2 Kaks, (Lappeenrannasta. Työväen juoppous.)
  Uusi Suometar nro 173
 3. 3 Kansallisten ompeluseura, (Lappeenrannassa perustettu työtätekeville kansan naisille. )
  Lappeenrannan Uutiset nro 119
 4. 4 -nen-, (Lappeenrannasta. Kansan tila. Ajoneuvot.)
  Suometar nro 47
 5. 5 Naks, Kirjeitä maaseuduilta. (Lappeenrannasta. Työväen hyvät ansiot. Juoppous. Kansakoulu. Yksityiskoulu.)
  Uusi Suometar nro 243
 6. 6 (Lappeenrannan Työläisten Ravintoaineitten Kauppayhtiöstä).
  Lappeenrannan Uutiset nro 54
 7. 7 Lappeenrannan Kansallis-cmpeluseurasta.
  Lappeenrannan Uutiset nro 128
 8. 8 Stadgar för aktiebolaget Lappeenrannan työläisten ravintoaineiden kauppayhtiö faststälda.
  Östra Finland nro 130
 9. 9 Säännöt Lappeenrannan työläisten ravintoaineitten kauppayhtiölle vahvistetut.
  Wiipurin Sanomat nro 88
 10. 10 Kuusen Oksa, Muutama sananen viimeisestä Kansallis-seuran iltamasta Lappeenr,
  Lappeenrannan Uutiset nro 15
 11. 11 Koivun oksa, (Läh.) Paremmin myöhään, kun ei koskaan. (Lappeenr. Uut.:- sten 15 n:ssa oli kirj. Muutama sananen viimeisestä Kansallisseuran iltamasta Lappeenr.:ssa .)
  Lappeenrannan Uutiset nro 25
 12. 12 Lappeenr. Iltahuvit kansallisseuran hyväksi.
  Lappeenrannan Uutiset nro 11
 13. 13 Lappeenr. Kokous kansallisseuran perustamista varten.
  Lappeenrannan Uutiset nro 9
 14. 14 Työväenyhdistys Lappeenrannassa.
  Uusi Suometar nro 53
 15. 15 Työv.yhdistys Lappeenrannassa.
  Uusi Suometar nro 132
 16. 16 Työväenyhdistys Lappeenrannassa.
  Turun Lehti nro 68
 17. 17 Lappeenranta. (Hra Natrin keittiö työväkeä varten pantu toimeen.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 79
 18. 18 Lappeenr. Kansallisseuran perustamisesta.
  Lappeenrannan Uutiset nro 8
 19. 19 Lappeenr. Kokous työväenyhd.:n perustamista varten.
  Lappeenrannan Uutiset nro 15