1. 1 Antalet badgäster i Willmanstrand.
  Wiborgs Tidning nro 80
 2. 2 Om utsigterna för badsaisonen i Willmanstrand.
  Östra Finland nro 43
 3. 3 Badgästernas antal i Willmanstrand.
  Östra Finland nro 86
 4. 4 Turisi, Willmanstrand - Joensuu. Bref till Dagbladet. (Badinrättningen i Willaanstrand.)
  Helsingfors Dagblad nro 226
 5. 5 Korr.) (Willmanstrand. Badgäster.
  Östra Finland nro 86
 6. 6 Fyra taflor från eget land. Tecknade af e xxx. Tredje taflan. (Willmanstrand, badinrättning.)
  Hufvudstadsbladet nro 216
 7. 7 Lappeenr. Kylpyläisten luku. Huvimatkan tekivät kylpyläiset.
  Lappeenrannan Uutiset nro 56
 8. 8 Ins.) (Vattenkuranst. i Willmanstrand.
  Wiborgs Tidning nro 26
 9. 9 rt., (Willmanstrand. (Korr.) Badlifvet.)
  Wiborgs Tidning nro 55
 10. 10 rt., (Willmanstrand. Teater. Konserter. Badanstalten färdig.
  Wiborgs Tidning nro 52
 11. 11 Bad och brunnsanstalter i Finland. Willmanstrand.
  Hufvudstadsbladet nro 117
 12. 12 Badgästernas antal i Willmanstrand.
  Helsingfors Dagblad nro 175
 13. 13 Antalet badgäster i Lovisa och Willmanstrand.
  Wiborgs Tidning nro 102
 14. 14 Korrespondens. (Willmanstrand. Badlifvet om sommarn. Dans-soiréer o. musiknöjen. Väderleken. Vedpris.Skogsförsäljning. Borgmästarval.)
  Helsingfors Dagblad nro 48
 15. 15 Korresp. (Willmanstrand. Auktion af badhuset.)
  Wiborgs Tidning nro 133
 16. 16 Korrespondens. (Villmanstrand. Badgästernas antal. Nöjen,konserter, hrr o. fru Willman, hr.Sjödén, hr Kiljander, Sv.horn-septetten, Sv.damqvartetten o,fru Achté, hr.Sjödén spelat å spinnhuset.)
  Wiborgs Tidning nro 93
 17. 17 Badgästernas antal i Willmanstrand.
  Östra Finland nro 79
 18. 18 Korresp. (Willmanstrand. Konsert af frk. Thekla Falck och Bruno Holm. Badgästernas anl al. Främlingar besöka orten. Lusttur till Punkaharju. Trafiken på Imatra. Årsväxten.)
  Helsingfors Dagblad nro 194
 19. 19 M.H-.-eff., (Lappeenrannasta. Kylpyvieraita; huvituksia. Huvimatka Punkaharjulle. Ravintolassa ruuan hinta. Kohteliaisuus.)
  Uusi Suometar nro 91
 20. 20 Badgästernas antal i Willmanstrand.
  Wiborgs Tidning nro 75