1. 1 M.S-n., (Willmanstrand, om Porthans-festen.)
  Helsingfors Tidningar nro 146
 2. 2 Villmanstrand. Illumination med anl.af H.M. Kejsarens räddning den 15.april. Te deum den 16 april i grekisk-ryska kyrkan.
  Östra Finland nro 47
 3. 3 Naks, (Lappeenrannasta. Kruunaus juhlaa vietetty. Kirkon korjauksesta. Elias Lönnrotin syntymäpäivää vietti Suom.seura. Kansankirjasto. )
  Uusi Suometar nro 145
 4. 4 Lappeenrannassa vietettiin Porthanin juhla.
  Lappeenrannan Uutiset nro 22
 5. 5 Korresp.) (Willmanstrand. Festligheter i anl.af Alexander II:s regeringsjubileum.
  Helsingfors Dagblad nro 62
 6. 6 Willmanstrand. Lönnrotsfest.
  Helsingfors Dagblad nro 106
 7. 7 Naks, (Lappeenrannasta. Juhlat Alexanterin-päivänä.)
  Uusi Suometar nro 220
 8. 8 Kalevala-juhlaa vietetty Lappeenrannassa.
  Uusi Suometar nro 52
 9. 9 Mystifax., Krönika. (Villmanstrands borna förenat festen för Estlander ned en fest för Y-Koskinen.)
  Hufvudstadsbladet nro 99
 10. 10 Lappeenrannan suom.seura vietti Lönnrotin syntymäpäivää.
  Uusi Suometar nro 88