1. 1 Korresp. (Willmanstrand.Sommargäst er.)
  Helsingfors Dagblad nro 186
 2. 2 Karolus, (Ins.) Ett besök uti en småstad. (Beskrifning öfver umgängeslifvet i Willmanstrand.)
  Hufvudstadsbladet nro 4
 3. 3 Katsahdus kuluneeseen kesään. (L:ranta. Asukasten suhteellinen äänimäärä. Varallisuuden ja sivistyksen suhteellinen vaikutus yleisten asiain harrastukseksi.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 15
 4. 4 Lappeenr.kaupungin virallinen kieli.
  Lappeenrannan Uutiset nro 5
 5. 5 Korresp.) Willmanstrand. (Allmänna tillståndet.
  Helsingfors Tidningar nro 14
 6. 6 Korresp.) Willmanstrand. (Midsommarafton firades.
  Wiborg nro 51
 7. 7 Peippo, (Lappeenrannasta.Siveellisyys.
  Ilmarinen nro 13
 8. 8 E.W., (Lappeenranta. Rehellisyys.)
  Ilmarinen nro 9
 9. 9 E...., (Lappeenranta. Markkinat. Lukuseura.Sääty ero.)
  Uusi Suometar nro 33
 10. 10 Kesämatkoilta. (Lappeenranta. Lasten kasvatus ja seura-elämä.)
  Savonlinna nro 31
 11. 11 Korresp. från södra Saimens strand. (Lefnadskostnaderna.)
  Östra Finland nro 3
 12. 12 Matkalainen, (Läh.) Matkalaisen huomiosta Saimaan länsirannoilta. (Viljat.Sivistys. Juoppous. Torajyviä (Spermoedia clavua) sekä nokipäitä (Ustilago carbo.).Ruotsinmielisyys varsinkin Lappeenrannassa.)
  Uusi Suometar nro 100
 13. 13 Korresp. (Willmanstrand. Trafiken,resande.)
  Helsingfors Dagblad nro 146
 14. 14 Naks, (Lappeenranta.Suomea käytetään seuraelämässä.Seuranäytelmä. Ruotsalainen teateri-seura esiintyy.)
  Ilmarinen nro 138
 15. 15 Max Buch, Med. d:r, Till Red.för Hfors Dagblad. (Svar i anledning af en i Östra Finland och därifrån i andra tidningar tagen artikel om rumbristen i Willmanstrand. Utvidgandet af badanstalten.)
  Helsingfors Dagblad nro 45
 16. 16 Katsahdus kuluneeseen kesään.(L:ranta. Kylpylaitos ja tohtori Buch; vierasliike ja sen arvo kaupungille. Rakennushalu.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 23
 17. 17 Från Willmanatrand. (För Hufvudstadsbladet.) (Ökade lefnadskostnader.)
  Hufvudstadsbladet nro 158
 18. 18 (Lappeenr. Wenäläisiä talonomistajia el tahdota. ) - Lappeenr. Uuti
  Suomen Teollisuuslehti nro 67
 19. 19 Leimu, Kirje Lappeenrannasta.(Kaupungin ulkomuoto. Telefooni. Kylpyvieraita. Seura-elämä kesän aikana. )
  Laatokka nro 32
 20. 20 Pilvi, Jälkimuistelmia Lappeenrannasta.(Lappeenrannan kohoamisesta.)
  Turun Lehti nro 101