1. 1 Rakennushalun johdosta. (Lappeenrannassa olisi rakennusjärjestys tarpeellinen. Toivomus että talon alan hinta olisi 10 vuoden kuluessa suoritettava.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 14
 2. 2 Lappeenrannan anniskeluyhtiön voittorahoista ehdotettu yleisen kokoushuoneen pohjarahastoon 3000 mk.
  Lappeenrannan Uutiset nro 35
 3. 3 Inköpet af Pontellska gården. (Staten skulle köpt fru Fontells gård i Villmanstrand.)
  Finland nro 198
 4. 4 G., Ett memento om vara landsortsstäders byggnadsordningar. (Korresp. till H.D.) (l anl.af förbudet att bygga flervånings trähus i Willmanstrand.)
  Helsingfors Dagblad nro 236
 5. 5 L:ranta. Hra P. Mieritzin rakennuskonttori.
  Lappeenrannan Uutiset nro 79
 6. 6 -1-r., Korresp. fr. Willmanstrand. W:strand den 26.juni. (Bebyggandet af staden.)
  Helsingfors Dagblad nro 85
 7. 7 Föreslagen ändring af byggnadsordningen för Willmanstrand. (Forts.) (Polem.följer.)
  Östra Finland nro 268
 8. 8 Från Willmanstrand skrifves om byggnads-verksamheten på orten. Badhuset har renoverats.
  Hufvudstadsbladet nro 103
 9. 9 Lappeenr. Uusia rakennustuumia.
  Lappeenrannan Uutiset nro 5
 10. 10 Från våra badorter. (Willmanstrand. Byggnadsföretag.)
  Hufvudstadsbladet nro 122
 11. 11 Paltossa asuva, (Lappeenr. Palosta. Rakennusinto.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 32
 12. 12 Kaupunkilainen, Vieläkin rakennushalun johdosta. (Ehdotuksia Lappeenrannan kaupungin laajentamiseen.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 26