1. 1 Turist I, Från badorten Willmanstrand.(Bref till Dagbladet.) (Willmanstrands märkvärdigheter; fästningen, hundraåriga milstoipen;brandvakten och nålfabriken. Badsäsongen.)
  Helsingfors Dagblad nro 187
 2. 2 Korresp. (Till H.D.) Från en tur i Östra Finiland. I. (W:strand;dess läge och förhållanden; badinrättningen och lifvet därstädes; stadens hotell och dess priser;konaerter;nålfabriken;en svensk milstolpe; besök i korrektionsinrättn.)
  Helsingfors Dagblad nro 218
 3. 3 -sch-. Från Auraa strand till Kallavesis böljor. (Willmanstrand. Beskrifning af staden.)
  Åbo Tidning nro 194
 4. 4 Minnen från resor och vistelse i eget land. (Willmanstrand. Beskrifning af staden. Namnet Willmanstrands ursprung. Frågan om järnväg från Petersburgs banan till Willmanstrand.)
  Björneborgs Tidning nro 17
 5. 5 Katsahdus kuluneeseen kesään. (Viime kesän juhlapäivät (rautatien avaus, keisarillisten käynti) ja L:rannan historiallinen tärkeys.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 26
 6. 6 K.W., (Län.) Onko vanha vallitus Lappeenrannassa muinaismuisto vai eikö ? (Sen hävittämisestä.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 92
 7. 7 Naks., (Kirje Lappeenrannasta. Puutarhurin puute.)
  Uusi Suometar nro 71
 8. 8 W., Kirje Lappeenrannasta. (Rakennusinto. Linnoitukset ja vallit ovat rapp e entäne essa tilassa. Ruotsal. ilmoituksia rautatie-asemain seinillä.
  Hämeen Sanomat nro 42
 9. 9 A-i., Bref från Willmanstrand. (Badorten. Kejsarboataden. Byggandet af en väg till järnvägsbron.)
  Fredrikshamns Tidning nro 59
 10. 10 Brefkort fr. Willmanstrand.(Planteringar.)
  Hufvudstadsbladet nro 150
 11. 11 B., Resebref till Folkv. (WiUrnans tr and.Stadens utseende.)
  Folkwännen nro 164
 12. 12 -U-., Matkakirje Suomesta. ( Olewikust .) (Lappeenr.kaupunki. As erna. Luonto.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 88
 13. 13 Vanhojen vallien ylläpitämisestä ja hoidosta Lappeenrannassa.
  Lappeenrannan Uutiset nro 64
 14. 14 Lappeen kuntakokouksessa kysymys Mustolan tilan luovuttamisesta Lappeenrannan kaupungille; kysymys teollisuuskoulusta.
  Lappeenrannan Uutiset nro 81
 15. 15 Pallon lahden puhdistamisesta.(Lappeenrannassa. )
  Lappeenrannan Uutiset nro 113
 16. 16 Lappeenr...:sta. Kauppa ja rahtiliike .Kaupungin ulkonainen kehitys ja kaunistaminen. Wanki-ja kuritus-huone. Muistomerkki 1741 v:n sodasta. Punatauti. Markkinat. Lankkuja hilataan kanavalla.
  Suometar nro 47
 17. 17 J.S., Muinaistietoja Saiman lounaispuolelta. (Luonto. Lappeenrannan sota ja historiikki. Lappeenrannan kehitys.)
  Ilmarinen nro 34
 18. 18 Strödda anteckningar under en resa i östra Finland. II, (Staden Willmanstrands utseende. Sv.kvartett-sångarenes konsert .Badinrättning. - Nyslott, omdöme öfver staden.)
  Åbo Underrättelser nro 115
 19. 19 Nya intryck och gamla minnen. Sommaren 1873.(Skildring af Q i P. o. Inr. Tidn. om Willmanstrand.) III.
  Helsingfors Dagblad nro 256
 20. 20 Näyttelyssä käynyt. Muistelmia teollisuusnäyttelössä käymisestä. (Lappeenrannan kaupunki.) (Jatk.)
  Tapio nro 40