1. 1 Svenska officerare i rysk tjänst.
  Åbo Tidning nro 59
 2. 2 Helsingfors. (Pinnar kallade till ledamöter af K. Fornskrift-Sällskapet i Köpenhamn. )
  Helsingfors Morgonblad nro 75
 3. 3 J.A. Lindström., (Ins.) (Om s.k. storslägter på hvarje ort.)
  Åbo Underrättelser nro 73
 4. 4 Finsk dödslista för 1874, framstående personer.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 5. 5 Dödens skörd i Finland under det förflutna året.
  Wiborgs Tidning nro 1
 6. 6 Dödens skörd i hemlandet. (Johan Ludvig Runeberg. Frans Ludvig Schauman. Lagman C.A. Öhrnberg. Borgmästar Frey. Statsråd. K.D.v, Haartman, m.fl.m.fl. )
  Wiborgs Tidning nro 152
 7. 7 Kr., Dödens skörd i Finland 1878.
  Åbo Underrättelser nro 8
 8. 8 Björneborg d. 2 jan. (Återblick på det förgångna året. Dödens skörd.)
  Björneborgs Tidning nro 1
 9. 9 Kotkasta. Katsahdus vastakuluneesen vuoteen. (Nekroloogeja: ++ Kenraali J.O.W. Furuhjelm, Luonnontieteentutkia F.W. Mäkiin, Näytteliä 0. Wilho, Näytteliä B.W. Böök, Rob. Castren, Tuomari K.J. Järnefelt; ynnä pappeja.)
  Kotkan Sanomat nro 3
 10. 10 Döde finska arkitekter.
  Hufvudstadsbladet nro 177
 11. 11 Kongi. Oldskrifts-Sällskapet i Köpenhamn har till ledamöter inkallat flere Finnar, hvilka uppräknas.
  Helsingfors Tidningar nro 74
 12. 12 Kongi. Fornskrift-Sällskapet i Köpenhamn har till ledamöter inkallat här uppräknade Finnar.
  Helsingfors Tidningar nro 75
 13. 13 Waldemar, Till vännen Alexander i Helsingfors. (Tvänne dödsfall m.m.
  Åbo Tidningar nro 21
 14. 14 Förteckning å de Finnar i Rysk krigstjenst hvilka aflidit under Turkiska kriget 1828-1830.
  Helsingfors Tidningar nro 61
 15. 15 yy y, (Korresp.) Det unga Björneborg .(Minnet af en ädel man.)
  Helsingfors Tidningar nro 34
 16. 16 Wasa. (Silfvermedaljer för tjenstenit,åt personer inom Wasalän. )
  Vasabladet nro 41
 17. 17 And.Svedberg, Folkskolelärare. (Wördsam anhållan om biografier på utmärktare personer ibland folkklasserna. )
  Folkwännen nro 43
 18. 18 Dödens skörd. (l Kuopio län enl. Tapio.)
  Helsingfors Dagblad nro 215
 19. 19 (Benäget meddel.) Dödens skördar inom Kuopio stift år 1868.
  Finlands Allmänna Tidning nro 152
 20. 20 Dödens skörd år 1872.
  Finlands Allmänna Tidning nro 1