1. 1 - l-, (Korr.) (Borgå. Ang. drunknade byggm: Ärlig. )
  Hufvudstadsbladet nro 9
 2. 2 Vid Tandläkaremötet i Kristiania valdes t. ordf. tandläkaren Benzow och t. vice ordf. dr. Äyräpää fr. H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 185
 3. 3 Ingen.-v,Miller, Från allmänheten. Tacksägelse (till dr. Äyräpää för hans lyckade operation.)
  Finland nro 69
 4. 4 Herrar Äyräpää, Bensow och Weber på internationella läkarekongressen i Berlin.
  Hufvudstadsbladet nro 226
 5. 5 Doktor Matti Äyräpää hållit föredrag i Köpenhamn vid. tandläkaremötet.
  Helsingfors Dagblad nro 128
 6. 6 D:r E. Äyräpää vid tandläkaremötet i Köpenhamn.
  Nya Pressen nro 215
 7. 7 Hammaslääkäri Äyräpää Skand. hammaslääkärien kokouksessa Köpenhaminassa.
  Uusi Suometar nro 172
 8. 8 Dr.M. Äyräpääs föredrag vid den medicinska kongressen i Berlin berömmes af en svensk tandläkare.
  Finland nro 210
 9. 9 Dansk Tandlaegeforenings Medlemsblad kiittää toht. Äyräpään esitelmää hammasl. kokouksessa Kööpenhaminassa.
  Päivälehti nro 301