1. 1 Muistolahja tohtori A. Zetter ni a n ille Daalintehtaalla.
  Sanomia Turusta nro 303
 2. 2 Filosofie doktor F.L. Zetterman++.
  Folkwännen nro 66
 3. 3 Från myndigheterna i Porto Maurice anländt officiell skrifvelse rörande d:r Zettermans frånfälle.
  Helsingfors Dagblad nro 111
 4. 4 Jurist., (Ins.) (Ang. Zimmermannska målet,) ( i anl. af krönikan i Wbg.T. f.d. 21 sept.) (Polem. följ.)
  Östra Finland nro 109
 5. 5 Om Rekommendation åt orgelbyggaren Zachriasson i Björneborg.
  Vasabladet nro 23
 6. 6 Orgelbyggaren Zachariassen undersöker orgeln i Björneborgs kyrka.
  Björneborgs Tidning nro 77
 7. 7 Herra Zachariassen in tekemät urut Paimion kirkossa ovat valmiit.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 154
 8. 8 Nytt orgelverk af Zachariassen tili St. Karins kyrka.
  Åbo Underrättelser nro 55
 9. 9 August Perander, Till red. af Mbl. (Lohteå. Ett erkännande åt hr Zachariassen för hans utförda orgelverk till härvarande kyrka. )
  Morgonbladet nro 239
 10. 10 Uusikaupunki. Urkujenrakentaja J.A. Zachariassen on saanut metaljin Moskovan näyttelyssä.
  Satakunta nro 79
 11. 11 Hr Zachariassen uppsatt orgel i Pyhäjärvi kyrka.
  Vasabladet nro 58
 12. 12 Nystad. Orgelbyggaren I.A. Zakariasson har förfärdigat orgelharmonier efter amerikanskt system.
  Nya Pressen nro 59
 13. 13 Orgelbyggaren Zakariassen i Nystad har byggt orgeln till fruntimmersbibelföreningens bönehus i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 286
 14. 14 (Orgel till Kivinebbs kyrka skall byggas af hr J.A. Zachari-asson ).
  Östra Finland nro 270
 15. 15 Th.S., (Medd.) Utlåtande öfver orgelbyggar J.A. Zachariassens i Nystad orglar i Kivinebbs o. Viborgs kyrkor.)
  Helsingfors Dagblad nro 352
 16. 16 Åbo. Influtna penningar för Frans Fredrik Zakariasson och hans familj.
  Åbo Underrättelser nro 39
 17. 17 Hirvenluotolaiset antaneet lahjan opettajattarelleen E. Zachris son ille.
  Suomen Teollisuuslehti nro 303
 18. 18 (Handl. Thomas Zageli Wiborgf.;
  Wiborgs Tidning nro 78
 19. 19 ++ General Zakrewsky , f.d. generalguvernören öfver Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 28
 20. 20 Utdrag ur bref från generalguvernör Zakrewsky till grefve P.D. Kiselew ur ett biograf, arbete af Zablotsky-Desjätowsky, som nyligen af slutats.,
  Hufvudstadsbladet nro 68