1. 1 Brigham Young ja Mormonien ylimmäinen pappi. (Kuvalla.)
  Suomen Kuvalehti nro 116
 2. 2 Universitetet. (Mag. G.Z. Forsmans disputation om klubbekriget.)
  Helsingfors Tidningar nro 88
 3. 3 Varoituksen sai Hämeen Sanomain toimittaja, fil.kand. Y. Kosk inen kirjoituksesta: Hämeenlinnan koulumarkkinat 37 n:rossa.
  Uusi Suometar nro 135
 4. 4 Kommando-ord vid milit. af hr. Y.K. reproducerade ur Suometar. Å.T.s. yttranden.
  Åbo Underrättelser nro 24
 5. 5 sth., (Med anl. af i n:o 17 af Å.U. ang. öf v. af Y. Ks bref t. Mehil. ang. omdöm. om Sverige.)
  Åbo Underrättelser nro 21
 6. 6 Litterär notis. Prof. Forsmans Nuija sota öfversättes till svenskan.
  Helsingfors Tidningar nro 38
 7. 7 Kirje Helsingistä. (Nälkävuosi tulossa. Y. Koskinen sakotettu kirjoituksesta: Mitä k.Senaatti lienee kieliasiassa päättänyt .)
  Maiden ja merien takaa nro 13
 8. 8 A.H., Kirje Helsingistä. (Yrjö Koskisen painovapauden juttu. )
  Maiden ja merien takaa nro 1
 9. 9 Sakki, Kirjallisuutta. ( Asiakirjoista tehty esittely Painorikoskanteesta prowessori Yrjö Sakari Forsmania vastaan .)
  Sanomia Turusta nro 34
 10. 10 H-fors, (Litt:soiren, föredr. af prof. Forsman om Georg Magnus Sprengtporten.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 64
 11. 11 Om prof. Forsmans föredr: om Magnus Sprengtporten.
  Helsingfors Dagblad nro 67
 12. 12 Kirj. luennon pitää prof. Y. Koskinen: Yrjö Maunu Sprengtporten ja aikaisemmat itaenäisyyden tuumat Suomessa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 31
 13. 13 (Helsinki. Pohjalaisosakunnan juhla prof. Y.S. Koskiselle ).
  Uusi Suometar nro 117
 14. 14 Herra Rohvessori Yrjö Koskisen nimipäivänä Runoili Antti Puhakka Aina aikamme kuluvi.
  Uusi Suometar nro 49
 15. 15 Af slagen ansökan om statsanslag för Y. Koskine R s lärobok i Finlands historie.
  Morgonbladet nro 98
 16. 16 Prof. Y. Koskinen kutsuttu kokoukseen Ranskanmaalla niitä varten, jotka tutkivat Amerikan muinaishistoriaa.
  Uusi Suometar nro 141
 17. 17 Ralph, Bref från Helsingfors. IV. (l anl.af Yrjö Koskinens artikel i Kirj. K:1. Om nationella tacksamhetsskulder,som berör Finlands förhållande till Sverge.)
  Helsingfors Dagblad nro 40
 18. 18 Dagbladets not. i anl. af prof. Forsmans tal vid studenternas uppvaktning Georgs-dagen.
  Helsingfors Dagblad nro 111
 19. 19 Observatör, Hufvudsteids observationer. (Språkstiden med Y. Kosk inen o. Ahlqvist. Frågan om guldmyntfots införande. Förberedelserna för expositionen; bygnaderna i Brunnsparken; nya villor byggas. Kampen om professionen i matematik. Fr. Fohström ger konsert. )
  Hufvudstadsbladet nro 54
 20. 20 Vicarius, Konversation. I (Hr Y. Ks tacksamhets politik. Om tidn. Hämäläinens angrepp mot fenomanerna, och deras insamling af ir.edel för ett finskt läroverk i H:fors. - Fr. Cygnaei tal i språkfrågan. Om H:fors nya skattörelängd. )
  Morgonbladet nro 84