1. 1 H:fors. Operakällarn försålts till innehafvarn af Kapellet J. Wolontis.
  Folkwännen nro 109
 2. 2 Dödsfall. T.f. amanuensen vid magnetiska observatorium Carl Aug. Wolsa) Byman.
  Helsingfors Tidningar nro 70
 3. 3 K.F.S., (Silmäys 19 vuosisadan ajanhenkeen. Ranskalaiset filosofit Voltaire ja Rousseau vaikuttaneet ajan henkeen. )
  Oulun Lehti nro 16
 4. 4 Insändt) En Finsk Berättelse. (Om röfvåren Vorna (Horna) som bodde i Kianto ödemarker.
  Helsingfors Morgonblad nro 12
 5. 5 Josef, På lördagskvällen. Litet skymningsprat. (Hfors. Skidtäflan. Björnjägaren Hilppa Wornanen från Korpiselkä. )
  Folkwännen nro 60
 6. 6 En väldig jägare, Ignatji Wornanen från Korpiselkä socken uppehåller sig i H:fors för att utverka sig prenium för utrotande af rofdjur.
  Helsingfors nro 68
 7. 7 Tunnetusta karhunampujasta Ignatei Wornasesta Korpiselän pitäjästä.
  Uusi Suometar nro 35
 8. 8 Varg jägarn Wornanen i Åbo.
  Åbo Posten nro 303
 9. 9 Om den stora rofdjursjägarn Ignatei Wornanen i Korpiselkä.
  Östra Finland nro 47
 10. 10 (Metsästäjä Ignoi Wornanen kuoli Korpiselän pitäjässä, i
  Laatokka nro 73
 11. 11 Petter Wornanen afrest på vargjagt till Åbo län.
  Helsingfors nro 291
 12. 12 Utländska ordnar vid kröningsfesten i Berlin erhöllo tyska rikets konsuler i H:fors och Åbo hrr R. Bartels och Chr. Fr. Vos s.
  Morgonbladet nro 24
 13. 13 Statsmejeristen A. Voss-Schrader anh. om reseunderstöd. )
  Nya Pressen nro 48
 14. 14 Friherre C.G. Wrangel besökt Finland för studier af intendentväsendet.
  Hufvudstadsbladet nro 182
 15. 15 Regements intendenten frih. C.G. Vrangel från Sverge aniändt tili Helsingfors för att taga reda på vårt intendenturväsende.
  Nya Pressen nro 108
 16. 16 Nabopolassar, (Korr.) (Nykarleby. Middag för guvernör Wrede.
  Vasabladet nro 8
 17. 17 Jäähyväispäivälliset annettiin Jyväskylässä läänin kuvernöörille paroonl Wredelle.
  Keski-Suomi nro 9
 18. 18 Hyvästilausunnolla kävi Wähäkyrön kunnan puolesta kunnan esimies N.G. Pispa kuvernööri C.G. Wreden luona.
  Waasan Lehti nro 82
 19. 19 Kr., Korresp. (Wasa. Afskedsfest för länets guvernör friherre Carl Gustaf Wrede.)
  Åbo Underrättelser nro 283
 20. 20 Åbo. Taflor af genremålaren Casper Wrede till salu.
  Åbo Tidning nro 72