1. 1 Ett konstverk af bildhuggaren W. Wallgren försåld!.
  Hufvudstadsbladet nro 203
 2. 2 Åbo. Afskedsmiddag för artisten Th. Waennerberg.
  Åbo Underrättelser nro 143
 3. 3 Xo, Bref till Å.T. (Köpenhamn. Arbeten af Wallgren på konstutställningen.)
  Åbo Tidning nro 192
 4. 4 Det Howingska stipendiet tilldelades bildhuggaren V. Vall gren.
  Hufvudstadsbladet nro 242
 5. 5 Aug. Strindbergs byst modelleras af Ville Wallgren i Paris.
  Åbo Tidning nro 12
 6. 6 Skulptören W. Vallgren i Paris.
  Helsingfors Dagblad nro 68
 7. 7 .-ié- -X (Bildhuggaren V. Vallgren i Paris. )
  Hufvudstadsbladet nro 249
 8. 8 V. Wallgrens Näckrosen försåld.
  Nya Pressen nro 267
 9. 9 Hra Vallgren ilta rintakuva taidenäyttelyssä Parisissa.
  Uusi Suometar nro 103
 10. 10 Bildhuggaren V. Vallgrens värksamhet i Paris.
  Finland nro 234
 11. 11 Skulptören Wallgren har i Paris utfört en porträttbyst af målaren Edelfelt. Vidare har han under arbete en staty ekot.
  Helsingfors Dagblad nro 64
 12. 12 Jac. Ahrenbergt Torkel Knutsson-statyn i Wiborg (af Wille Wallgren i gips. ) (reç.)
  Helsingfors Dagblad nro 326
 13. 13 Htfors. Skulptören W. Wallgrens förslag till Mikael Agricola statyn för Nikolaikyrkan har antagits.) - Hfbl. 1886 n:o 64. /Calepin., På vernissagedagen .(Bref från Paris. ) (Skulpt. W.W a l 1- gren på salongen.
  Hufvudstadsbladet nro 104
 14. 14 Finska Konstföreningens exposition 1886. (V. Wallgrens bröstbild af A. Edelfelt.) (rec.)
  Hufvudstadsbladet nro 276
 15. 15 Salongen. (Bref från Paris till N. Pr. ) (Wille Wallgrén .)
  Nya Pressen nro 124
 16. 16 Skulptören V. Vallgren har fulländat 12 porträttmedaljonger af inhemska och utländska artister och arkitekter.
  Nya Pressen nro 172
 17. 17 Skulptören Ville Vallgren i Paris.
  Helsingfors Dagblad nro 55
 18. 18 H-fors. Till täflan om finska statens pris för skulpturarbeten ha skulpturvärk inlemnats af W. Wallgren.
  Helsingfors Dagblad nro 266
 19. 19 Wille Vallgrens staty af Torkel Knutson har fullbordats o. gjutits i gips.
  Hufvudstadsbladet nro 127
 20. 20 Bildhuggaren Wallgrens arbeten å utställningen i Köpenhamn.
  Finlands Allmänna Tidning nro 195