1. 1 Furst Uchtomskis uppköp af Kivinebbs sockens donati6nsgods.
  Wiborgs Tidning nro 129
 2. 2 Krönika. Åbo. Furst Uchtomski i H:fors.
  Åbo Posten nro 42
 3. 3 Kivinebbs s:ns klagan öfver furst Uchtomskis förfarande med skogarna å donatiohsgodsen.
  Östra Finland nro 22
 4. 4 Tillredaktören fr. tidningen Östra Finland. (Med anl.af yttranden i n:o 22 ang. furst Ouchtomskijs förfarande m. skogarne i Kivinebte s:n.) (Polemik följer.)
  Östra Finland nro 26
 5. 5 Qvarstaden pä furst Uchtomskijs skogsprodukter har till en del blifvit af guv. emb. upphäfdt.
  Wiborgs Tidning nro 6
 6. 6 Lindula donationsgods i Kivinebb socken försåldt till furst Uchtomski.
  Wiborgs Tidning nro 76
 7. 7 Ang. förbudet af förvaltningen af furst Uchtomskis egendomar, emot skjutande af björnar och vargar.
  Östra Finland nro 26
 8. 8 Furst Ouchtomskijs ombud klagat öfver utbrytning af skog i Nykyrka socken.
  Östra Finland nro 62
 9. 9 A.H.K., (Sotilasvanhuksia 1808 vuoden sodasta, Saarijärvellä H. U d d. )
  Suometar nro 44
 10. 10 Åbo. (Sångaren Hr Uddman och Wiolinisten Hr Meyer konsertera.)
  Morgonbladet nro 61
 11. 11 Sulvan kirkkoherra Y.L. Udelius kuollut.
  Uusi Suometar nro 55
 12. 12 Kyrkoherden i Solf G.L. Udelius aflidit.
  Vasabladet nro 18
 13. 13 Om landträntmästaren A. Uggl as verksamhet i Wasa.
  Vasabladet nro 39
 14. 14 Senaten tilldelat ingeniör A. Uggla stipendium.
  Hufvudstadsbladet nro 143
 15. 15 Gåfva af stationspersonalen i Petersburg åt kapten A. Uggl a, krigskommissarien i Åbo län,den 24. dec.
  Hufvudstadsbladet nro 1
 16. 16 Sångaren Alarik Uggla återvändt från Italien.
  Nya Pressen nro 339
 17. 17 Sångaren Alarik Uggla af rest till Paris för sångstudier.
  Nya Pressen nro 225
 18. 18 Operasångaren Alarik Uggla kommer att debutera på operan i Stockholm.
  Lappeenrannan Uutiset nro 308
 19. 19 Österbottning, (Minnesord öfver Alexander Uggla af en.)
  Nya Pressen nro 103
 20. 20 Borgå. (Fröken Emelie Ugglas blifvande consert. (Omdöme om -fr- U.som konstnärinna. )
  Borgå Tidning nro 60