1. 1 Säveltäjä Jean Sibelius opiskelee Wienissä Karl Goldmarkin johdolla.
  Päivälehti nro 264
 2. 2 Kirkkoh. A.Saxelin ia Lopeella kunnioitettu.
  Hämeen Sanomat nro 37
 3. 3 K.A.L., Uskonnon vaino Waasassa. (Waasan lyseon johtokunta erottanut koulun vahtimestarin toimestaan Jumalan kieltäc-isestä .)
  Waasan Lehti nro 90
 4. 4 O.A.L., (Hirvensalmi. ++ Kirkkoherra J.N. Sirelius .)
  Tapio nro 7
 5. 5 Hirvensalmi socknebor upprest en minnesvård på kyrkoherden J.N. Sirelii graf.
  Helsingfors Dagblad nro 113
 6. 6 Mikkelistä. Suoni, kirjasto toimitetaan Muistokivi hankitaan kirkkoh. Sirelius en haudalle. - Kaupungin kylpylaitoksesta.
  Suometar nro 114
 7. 7 Minnesgåfva åt prosten K.J.S. Sirelius af estnisk-lettiska militärförsamlingen i Hfors.
  Helsingfors Dagblad nro 154
 8. 8 A. Brunou, Ännu en förklaring. (Ang. adressen i F.A.T. n:o 272 t. H.T. J polemiken mellan J.V.S. o. A.S.)
  Helsingfors Tidningar nro 140
 9. 9 Present åt mag. A. Schauman af Tavastska ätten ss. representant vid landtdagen för nämnde ätt.
  Åbo Underrättelser nro 113
 10. 10 Huhu kertoo että Hfbl:n ent. toimittaja maist. Aug. Schau-man tulee H.D:n päätoimittajaksi.
  Uusi Suometar nro 268
 11. 11 Ins.) (Med anl. af hr P.HS ur Nu och förr hämtade uppsats Litet moderat polemik rörande frågan om patriotism, har h:r Aug. Schauman värkstält en sammanställning ur Fänrik Ståls sägner, som följer:
  Nya Pressen nro 148
 12. 12 En Veteran, löjtnant Berndt Schauman ++ i Jakobstad.
  Åbo Underrättelser nro 129
 13. 13 Ett porträtt af intend. B.O.uchauman fullbordats af fröken N. Viik.
  Nya Pressen nro 151
 14. 14 Minnesskänk åt skridskoklubbens direktör herr Elias Schauman i Borgå.
  Borgåbladet nro 31
 15. 15 Kapten Carl Ludvig Schauman af lidit i Vehmo.
  Åbo Tidning nro 169
 16. 16 Kapten Carl Schaumans likbegängelse i Nystad.
  Åbo Underrättelser nro 177
 17. 17 Från Helsingfors.10. (Bref till Löjtnant Leopold i Grus i en.. Om d:r Schaumans predikan. )
  Helsingfors Tidningar nro 102
 18. 18 Kirjalliset huvit, hätäavuksi, professori Schauman.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 79
 19. 19 Yliopistolaiskunta tervehtinyt Prof. Schauman ia laululla.
  Päivätär nro 4
 20. 20 Prof. Schauman pitänyt puheen valtiopäiväin tärkeydestä maallemme.
  Tähti nro 15