1. 1 Något om Lithographie eller Stentryck. (Insändt.)
  Åbo Allmänna Tidning nro 140
 2. 2 Mistäs syystä latinan puustavit kauniimpia olisivat kuin tavalliset Suomen puustavit? E-s.
  Suometar nro 42
 3. 3 Hr M. Wetzers rit-etuier vitsordare i Journal för Handel och Manufaktur.
  Helsingfors Tidningar nro 79
 4. 4 Konversation. (Tulltaxan o. spelkort. Ang. ångf. Österbottens och Constantins turer.
  Åbo Underrättelser nro 88
 5. 5 Antalet kortlekar stämplade under året i Finland.
  Åbo Posten nro 39
 6. 6 Uppfinning af en apparat, som af ser att underlätta sättarens arbete Typotheter af ing. A. Lagerman.
  Helsingfors Dagblad nro 84
 7. 7 Pieni neuvo. (Valmistamaan lasille maalatuita raamatun lauseita.) q-st.
  Maamme nro 38
 8. 8 U.S:n Toimitukselle. Pieni ehdotus. (Että jokaiseen kirkonkylään hankittaisiin kone, jolla voi tunnissa mukaella 1000 kp. alkuperäisestä kirjoituksesta.)
  Uusi Suometar nro 53
 9. 9 Om utländska lithografiers försäljning i Finland.
  Borgå Tidning nro 15
 10. 10 In- och utländskt Hvarjehanda. (Om kortfabriker.)
  Åbo Underrättelser nro 96
 11. 11 Åbo. Antiqvarstilar för finsk text. Med anl. af en artikel i Suometar undertecknad E-s.
  Åbo Tidningar nro 86
 12. 12 Tekniska notiser. medd. af -k. (Förfarande att medels papper kopiera inskrifter.)
  Borgåbladet nro 21
 13. 13 (Statistisk notis om tillvärkning af kortspel i Finland.) E-n.
  Helsingfors nro 55
 14. 14 Kirjapaino-taiteen keksimisen tärkeimmät seuraukset.
  Kansan Ystävä nro 33
 15. 15 Opinioner i dagens frågor. (ang. de höga tryckerikostnaderna)
  Helsingfors Dagblad nro 129
 16. 16 Ett viktigt framsteg på det typografiska området: Sättning efter stenogram.
  Finland nro 14