1. 1 Något om tjärbränning i ugn.
  Österbottniska Posten nro 9
 2. 2 Tekniska notiser. (Färgprof å svart kläde.)
  Borgåbladet nro 4
 3. 3 Tekniska notiser. meddelade af -k. (Billig blandning för röd fyrverkerield.)
  Borgåbladet nro 22
 4. 4 Allmännyttigt. (Godt porslinskitt.)
  Folkwännen nro 8
 5. 5 Om förbudet mot användandet af dynamit.
  Helsingfors Dagblad nro 260
 6. 6 Kemialliset tulitikut. (Kertomus niiden valmistuksesta.) (jatk.)
  Tuntematon 2 nro 1
 7. 7 (Kysymys miksi tulitikut ovat tulleet huonommiksi ja kalliimmiksi?) Juha Juhonpoika.
  Sanomia Turusta nro 38
 8. 8 (Lähetetty.) (Nöyrä kysymys lain-oppineilta terva-arennista.) Tervantekijä.
  Uusi Suometar nro 42
 9. 9 (Läh.) Huomioon otettava! (Tulitikku-teollisuutta koskeva.) F. M. W-n.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 112
 10. 10 Ins.) (En fråga rörande olika sorter af tändstickor.
  Wiborgs Tidning nro 20
 11. 11 Allmännyttigt. Utmärkt kitt till glas och porslin.
  Österbotten nro 22
 12. 12 (Ins.) Litet statistik. (I anl. af en officiel redogörelse i Ö.F. n:o 42. angående destillationsfabrikenas tillverkningar i Wiborgs län.) Hegesippus.
  Östra Finland nro 48
 13. 13 Korrespondens. (Uleåborg. - Handelssocietetens skrift till öfverdir. för landtmäteriet, angående undermåliga tjärtunnor.) -w-
  Åbo Underrättelser nro 88
 14. 14 Celluloid. (Beskrifning öfver dess ursprung och kemiska sammansättning.)
  Borgåbladet nro 9
 15. 15 (Läh.) Muutama laskenta tervanruukauksesta. ?
  Kaiku nro 14
 16. 16 Kaksi epäkohtaa Kajaanin kihlakunnassa. (Tervanpoltto ja Oulujärven tulvavesi.)
  Kaiku nro 41
 17. 17 Tulitikku. (Sen merkityksestä.)
  Kansan Ystävä nro 19
 18. 18 Kirje Roikka-Taavetille. 7 (Tervanpoltto Oulun läänissä.) (jatk.) Olli Ojanperä.
  Laatokka nro 30
 19. 19 Teknisk afdelning. (För Å.T.) Ett nytt sprängkrut.
  Åbo Tidning nro 91
 20. 20 Asfaltista, sen ominaisuuksista ja käytännöstä. (Esitelmä Tekn. yht. kokouksessa 8 p. jouluk. 1883, pitänyt A. M. Cronwall.)
  Aamulehti nro 155