1. 1 Perpetuum Mobile, Fredsmachin med mera af Joh. Fredr. Heink, Tysk Charlatan.
  Åbo Tidning nro 7
 2. 2 Vördsam anhållan. (Till subskription anmäles en af undert. uppfunnen mekanik eller drifkraft till ett verk med oafbruten rörelseförmåga.) C. M. Grenman. Ord. Comm. Landtmätare.
  Ilmarinen nro 3
 3. 3 (Insändt.) Svar i anledning af artikeln Herr Grenmans perpetuum mobile , uti n. 8 af Ilmarinen år 1850. C. M. Grenman.
  Ilmarinen nro 10
 4. 4 Herr Grenmans perpetuum mobile.
  Åbo Tidningar nro 11
 5. 5 Genmäle till Ännu något om Turbiner infördt i F.A.F. n:ris 22 och 23 undertecknadt med signaturen K. P. C. Collin
  Finlands Allmänna Tidning nro 64
 6. 6 Uppgifter rörande Fiskars mekaniska verkstads patenterade reaktionsturbiner. (Se F.A.F. n:is 22 & 23: Ännu något om turbiner .) A. W. Wahren.
  Finlands Allmänna Tidning nro 65
 7. 7 (Insändt.) Wederläggning af Pseudonymen L. i Ilmarinen. (I anledning af den i F.A.F. behandlade turbinfrågan.) K. P.
  Helsingfors Tidningar nro 65
 8. 8 Grenmanska perpetuum mobile. (Med anl. af gn. subskription insamlade medel anm. af en subskribent.) L.
  Ilmarinen nro 35
 9. 9 Till Redaktionen för Finlands Allmänna Tidning i Helsingfors. S:t Petersburg d. 11 (23) mars 1853. (I F.A.F. n:o 59 finnes ett utdrag ur Nordiska Biet ang. försök med Calorie maschin, hvari säges att undert. fullkomnat nämnda maschin, hvilket härmed rättas.) Immanuel Nobel.
  Finlands Allmänna Tidning nro 70
 10. 10 Beskrifning öfver Symaschinenuppställd i liniebataljonens skräddare-verkstad.
  Wiborg nro 7
 11. 11 Den 15:de Januari. (Maskinarbetets utvekling. Ångkraftens utveckling. Förbättrande jordbruksredskap.)
  Wiborg nro 4
 12. 12 Kopistens krönika. (Vedhuggningsmaskin.)
  Papperslyktan nro 41
 13. 13 Om bruket af trapprostar, i eldstäder under ångpannor.
  Wiborg nro 25
 14. 14 Utdrag ur utländska blad om pannsten.)
  Åbo Underrättelser nro 100
 15. 15 Ericssons varmlufts maskiner.
  Åbo Underrättelser nro 61
 16. 16 Ölv. löjtn. Ramstedt upptäckt en sprängningsapparat.
  Helsingfors Tidningar nro 222
 17. 17 Beskrifning öfver ritningar t. C. Gustafssons spikmaskin.
  Finlands Allmänna Tidning nro 192
 18. 18 Genmäle. (Med. ans. af hr. Rudolph Kolsters arb. n:om ångpannors anläggning ) A. W. Wahren.
  Helsingfors Dagblad nro 127
 19. 19 En helvetetsmaskin uppfunnen af en finne.
  Åbo Underrättelser nro 84
 20. 20 Ompeluskoneen keksintö. (Elias Howe; kuvalla.)
  Suomen Kuvalehti nro 79