1. 1 G.C., (Vid stadsfullmäktiges sammanträde i Åbo behandlades frågan om kvarhållande af folkskoleinspektör Berner såsom läneinspektor; reflexioner i anl. däråt.)
  Åbo Tidning nro 316
 2. 2 Folkskoleinspektör Berner i Åbo haft särskilda besök i anl. af ryktet att han skulle lämna sin post.
  Åbo Underrättelser nro 325
 3. 3 Till deltagande i slöjdkongressen i Görlitz ankommit inbjudning till mag. A. Berner i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 142
 4. 4 Polkskoleinspektorn A. Berner hedrad.
  Folkwännen nro 86
 5. 5 Wiipurin läänin kansakoulujen tarkastaja A. Berner ia kunnioitettu.
  Sanomia Turusta nro 88
 6. 6 Hedersgåfva åt folkskoleinspekt. A. Berner af direktionen för folksk. vid Pitkäranta bruk i Impilaks.
  Östra Finland nro 85
 7. 7 Pieksämäen kirkkoherra Aksel Emanuel Berner ++.
  Pellervo nro 50
 8. 8 Kuntalainen, (Kihtelysvaaralta. Muistosanoja poismuuttaneesta herra Emanuel Berne ristä.)
  Uusi Suometar nro 36
 9. 9 Raittiusyhdistys Koiton soittokunta käynyt kunniatervehdyksellä herra K.F. Bergmanin luona Helsingissä.
  Uusi Suometar nro 23
 10. 10 insändt) (Några ord i ani. af att T. Bernhard! i sin skrift: Versuch einer Kritik der Grunde die fur grosses und kleines Grundeigenthum angefuhrt verden beskyller Ad.Smith, Ricardo och MCulloch inkonsekvens.
  Åbo Tidningar nro 46
 11. 11 Till red. för T:fors Aftonbl. (T:fors. I ani. af referatet i T:fors Aftonbl. öf ver polisundersökningen rörande bokhållaren Bernströms död.)
  Tammerfors Aftonblad nro 78
 12. 12 Tfors. Hr John Berthmans familjesoareer.
  Tammerfors Aftonblad nro 94
 13. 13 Tyska konsuln i Hfors, Bertels lemnar sin plats.
  Helsingfors Dagblad nro 127
 14. 14 l Dictionnaire encyclopedique des Sciences Medicales ingår en artikel Finlande, författad af dr Jacques Bertillon j:or, stödjande sig på dr Ignatii skrifter i geografi och fysik.
  Finlands Allmänna Tidning nro 178
 15. 15 s den 20 Juli. (kritik.) (Hof- Kapellmästaren Berwalds konsert.)
  Helsingfors Morgonblad nro 54
 16. 16 Åbo (Hof -Kapellmästaren Berwalds konsert.)
  Åbo Tidningar nro 66
 17. 17 Tuokko, (Runo lausuttu Pietari Brahen muistoksi Jyväskylässä.) On ollut aika, jolloin Suomen kansa.
  Uusi Suometar nro 112
 18. 18 Till Brahe festen i Wiborg författade verser af C. Borenius. Det gifs i häfden några blad.
  Wiborgs Tidning nro 127
 19. 19 Den 12 sept. 1880. (Per Brahes lifsgerning för Finland.)
  Åbo Underrättelser nro 248
 20. 20 Torg- och haranberättelse. (Kåseri om hr v. Bergens föreläsningar.)
  Hufvudstadsbladet nro 113