1. 1 Guldvaskning. (Med plansch.)
  Österbottniska Posten nro 11
 2. 2 En ung bergsman begifvit sig till Siberien för att lära guldvasknings metoden.
  Borgå Tidning nro 83
 3. 3 En landsman rest till Siberien för att taga kännedom om metoderna att vid guldvaskerierna erhålla metallen.
  Teknologen nro 44
 4. 4 Utdrag af öfver-Intendentens för Bergväsendet Embets-Memorial, dat. den 27 Oct. 1847. Om letning af guldförande sandlager i Finlands nordligaste trakter.
  Finlands Allmänna Tidning nro 14
 5. 5 Guldsökningsexpeditionen till norra Finland åren 1847, 1848 och 1850.
  Finlands Allmänna Tidning nro 258
 6. 6 Nykarleby (Korr.) Frosten skadat årsväxten. Tiggare. - Ett bref af en landsman beskrifver resan till Tana elf; guldvaskerier i Karasjoki.
  Helsingfors Dagblad nro 211
 7. 7 Från nordliga delar af Uleåborgs län. (Guldvaskning.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 183
 8. 8 Weckorapport. (Guldvaskning.)
  Vikingen nro 13
 9. 9 H:fors guldvaskeribolag Euräka inställer guldvaskning.
  Helsingfors Dagblad nro 67
 10. 10 Kulta, sen saanti ja käyttäminen. (jatk.)
  Savonlinna nro 26
 11. 11 Närmare en miljon mark utgör brutto värdet af det guld, som under 15 års tid utvaskats i Ivaloelfdal.
  Nya Pressen nro 175
 12. 12 Undersökningarna till utrönandet af huruvida det finnes guld i våra floder, hafva hittills varit resultatlösa.
  Borgå Tidning nro 72
 13. 13 Våra Finska guldvaskare passerat Moskwa på sin färd till Siberien.
  Borgå Tidning nro 89
 14. 14 Kullan hakemisesta Suomessa.
  Maamiehen Ystävä nro 27
 15. 15 Tämän kesäisen kullan hakemisesta Suomenmoassa.
  Suomi nro 32
 16. 16 Tämän kesäisen kullan hakemisesta Suomenmoassa.
  Suomi nro 32
 17. 17 Wasa. Guldvaskning i landets nordliga delar.)
  Ilmarinen nro 7
 18. 18 Tiijustuksia tämän vuotisen kullan hakemisesta Suomenmoassa.
  Suomi nro 16
 19. 19 Tiijustuksia tämän vuotisen kullan hakemisesta Suomenmoassa.
  Suomi nro 16
 20. 20 Kullan-etsinnöistä Suomessa. A. R-n.
  Maiden ja merien takaa nro 2