1. 1 Sauvan vedosta Totoisa. (Neuvo piippujen valmistamiseen.)
  Suomenkieliset Tieto-Sanomat nro 20
 2. 2 Kanavan toimitukselle on lähetetty seuraavanlainen kirjoitus: (Savihuonein rakennuksesta.) P-l T-n.
  Kanawa nro 47
 3. 3 Medel att förhindra fukt och uppkomst af svamp i byggnader, jemte medel mot detta onda.
  Teknologen nro 2
 4. 4 Om träds impregnering med saltlösningar. (Ur tvänne bref af resande landsmän.)
  Åbo Tidningar nro 16
 5. 5 Insändt.) Till Redaktionen för Österbottens Notisblad Ilmarinen. (I anledning af art. Byggnadskonst i n:o 18 af Ilm.
  Ilmarinen nro 23
 6. 6 (Meddeladt.) Om Zinkplåtstak.
  Finlands Allmänna Tidning nro 248
 7. 7 Äfven något om sticktak. Landtbrukare i Åbo län. (I anl. af en insändar i n:o 55. af F.A.F.)
  Åbo Underrättelser nro 21
 8. 8 Kuinka ovet ovat asetettavat. (Sisäänpäin että lumisina talvina pääsee ulko ovesta ulos; vaan päinvastoin kirkoissa että ovet aukenevat ulospäin.)
  Sanomia Turusta nro 11
 9. 9 Oulun läänin Huoneenhallitus-seuralle seuramieheltä tullut selitys: 1. syttymättömästä välikerrasta katossa, jolla alla olevat rakennukset tulipalossa estetään syttymästä, ja 2. semmoisesta aineesta sammalen siaan huoneita rakentaessa, ettei tuli, vahingon valkian irti päästyä, seinän saumoista pääse läpi tunkeutumaan.) Ylitorniolla Nils Ekström. (suomennettu
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 41
 10. 10 Insändt.) Om uppförandet af stenhus med dubbla yttre väggar. (N. J. ö.
  Helsingfors Tidningar nro 57
 11. 11 Ett kapitel om gatstenar. (Gatornas underhåll.)
  Helsingfors Tidningar nro 87
 12. 12 Tekniskt. (Rappning för boningsrum invändigt.)
  Wiborg nro 21
 13. 13 Om vådan af att införa värmemedel i källare under rum.
  Åbo Tidningar nro 94
 14. 14 Tekniskt och Industrielt. Anteckningar från en resa af O. Saelan. Anteckningar rörande fabrikationen af tegel och drainrör i Tyskland.
  Finlands Allmänna Tidning nro 112
 15. 15 Om försök att använda från utlandet hämtade taktäckningsämnen.
  Vasabladet nro 37
 16. 16 (Insändt.) Warmwattensapparat för uppvärmning af rum. N. J. Östeman Tredje Konduktör vid Intendents kontoret.
  Helsingfors Tidningar nro 39
 17. 17 De förnämsta Landtbruksarbeten. 9. (Byggnader.) (Boningshus.)
  Folkwännen nro 8
 18. 18 (Ins.) Misceller. (Om fönsterkarmar t. stenhus.) N. J. Ö.
  Helsingfors Tidningar nro 89
 19. 19 Teckniskt. Torkningsapparat för gol f plankor m.m. Fabrikantens utlåtande.
  Helsingfors Dagblad nro 39
 20. 20 (Ins.) (Om perttak.) s.
  Åbo Underrättelser nro 38