1. 1 Tiitus Tuiretuinen, Kirjeitä Jukka Lintuselle IX. (Rehtori A rpen puhe opettajain ja opettajien välistä.)
  Suometar nro 37
 2. 2 (Anh. om inf.) (Korresp. emellan kanslirådet A. E. Arppe o. tidn. Barometern i ani. af student demonstrationerna).
  Borgåbladet nro 1
 3. 3 Till Red. för Fiol. Allm. Tidning. (l ani. af statsrådet A.E. Arppes yttranden om sedligheten vid landets gymnasier, vid inskriptions talet å Universitetet.) Hjelt, Eurén, Asehan o. Strömborg.
  Finlands Allmänna Tidning nro 235
 4. 4 universitetet. Tal af stadsråd. Arppe och prof. Lindelöf.
  Hufvudstadsbladet nro 213
 5. 5 I går A. E. Arppes förklaring om ordf. i pressöfverstyrelsens löneförhöjning.
  Helsingfors Dagblad nro 91
 6. 6 Pressöfverstyrelsens ordförande Hr Arppe om sin löneförhöjning i H.D.
  Wiborgs Tidning nro 32
 7. 7 Afskedsord, yttrade af universitetets f.d. rektor A.E. Arpp e, vid nedläggande af rektorsembetet den 14 sept. 1869).
  Finlands Allmänna Tidning nro 214
 8. 8 Yliopiston professorit pitäneet päivällisen ent. rehtorille A rpp elle. Prof. F. Pacius myös käsketty.
  Uusi Suometar nro 75
 9. 9 Hisse, Bref t. mina vänner i landsorten. (Statsrådet Arppes åtgång.)
  Helsingfors Dagblad nro 75
 10. 10 Aliqwis, Korrespondens. (Helsingfors. Med ani. af hr Arppes protest mot reflexionerna i Wib. T. öfver inskriptionstalen.)
  Wiborgs Tidning nro 22
 11. 11 (Juriskandidaten Adolf Edvin Arppe afled i Pelgjärvi socken).
  Hufvudstadsbladet nro 217
 12. 12 Senatskanslisten jur. kand. A.E. Arppe aflidit.
  Östra Finland nro 215
 13. 13 Helsinki. Leski J.U. Arppe kuollut 94 vuoden ikäisenä.
  Hämäläinen nro 10
 14. 14 Brukspatronen Arppe erhållit privilegium att å Wärtsilä bruk i Tohmajärvi socken anlägga och drifva ett puddlings- och valsverk för ångkraft.
  Finlands Allmänna Tidning nro 97
 15. 15 Tilanomistaja N. J.E. Arppe kuollut Tohmajärvellä.
  Laatokka nro 18
 16. 16 Läh.) Suomen maan tehtaita ja tehtaan isäntiä. IV. Niilo Ludvig Arppe, (Elämäkerta.
  Suomen Kuvalehti nro 39
 17. 17 (Bref fr. Tavastehus. Afskedsfest fr. öfverste Ehrnroth. Indelta bataljons kassor. Fest för statsrådet Baranoffsky. Saknad efter lektor Arrheniu s.) - ÅU 8.VI. 1861 n:o 66. Tuus, f( Tavastehus. (Korresp.) Pester för åtgående lekt. Arrheniu s).
  Åbo Underrättelser nro 152
 18. 18 Handtverkssångföreningen i Sordavala uppvaktat sin ledare rektor C.W. Alopaeus. Hedersgåfva.
  Östra Finland nro 15
 19. 19 ( ++ B:borg. Barnaläraren förre stud. E. Arrhenius).
  Björneborgs Tidning nro 53
 20. 20 Fru E. Achté ämnar uppträda p& Ungerska nationaloperan i Budapest.
  Morgonbladet nro 48