1. 1 Matkarahaa. Nikkarinkisellille Suomen yhteisistä varoista.
  Suometar nro 22
 2. 2 Beviljadt reseunderstöd åt dem som vilja studera vid ett polytekniskt institut.
  Helsingfors Dagblad nro 93
 3. 3 Rese understöd för utbildande af ingeniörer.
  Åbo Underrättelser nro 50
 4. 4 Matkustus-avun kultasepän oppilaalle ulkomaan matkalle.
  Sanomia Turusta nro 23
 5. 5 Rese-understöd tilldelats en mekaniker.
  Helsingfors Tidningar nro 127
 6. 6 H:fors. (Ledigt tekniskt resestipendium.)
  Helsingfors Tidningar nro 49
 7. 7 Tarpeellisia matkarahoja. (Teollisuus.)
  Suometar nro 35
 8. 8 Tekniska stipendier.
  Åbo Underrättelser nro 14
 9. 9 En åtgärd till främjande af vår handel och industri. (Stipendier för köpmän och industriidkare för studieresor.)
  Wiborgsbladet nro 287
 10. 10 Resestipendier från industristyrelsen.
  Nya Pressen nro 52