1. 1 Sammandrag, utvisande antalet af Sockne-handtverkare i Finland jemte deras Lärlingar, upprättadt i enlighet med de från Gouvernärerne inkomne förteckningar för år 1847.
  Finlands Allmänna Tidning nro 242
 2. 2 (Lähet.) Muutama sana Suomen pojille. (Nokikolari.) (Sutari-virkaan kielletään antautumasta, koska se ei kannata.) -W-
  Suometar nro 9
 3. 3 Miettiipä talonpoikaki asioita. (Käsityöläisiä moititaan, kun eivät pidä oppilaitaan sunnuntaikoulussa.) M. V.
  Suometar nro 3
 4. 4 (Lähetetty.) Ystävällinen kirje Fredrik veljelle Ouluun. (Asetuksia koskevia käsiammattia ja maakauppaa. Asetus painoluvasta. Sotaväestö. Rautatien teko. Viinan-asiat. Pellavan hinta.) Johannes.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 17
 5. 5 (Läh.) Käsityöläistaidon edistymisestä sekä sen oppilasten kasvatuksesta ja sivistyksestä muutama sana. -n-n.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 139
 6. 6 Lärotiden vid handtverkerierna.
  Wiborgs Tidning nro 29
 7. 7 (Lähetetty.) Ystävällinen neuvo ja kehoitus rakkaille käsityöläisveljilleni armaassa isäinmaassamme. (Oppipoikien kasvatus. Raittius.) J. 0-s-n.
  Uusi Suometar nro 66
 8. 8 Mietteitä uuden elinkeinolain vaikutuksesta. (Ammattilaisten sivistys.)
  Savo nro 23
 9. 9 Elinkeinoista maalla. (Sorvari-, suutari-, räätäli- ja kelloseppäammatti.) P. r.
  Turun Lehti nro 18
 10. 10 Vähä käsityöläis-oppilasten oppisuhteista. Matkustavainen.
  Aura nro 95
 11. 11 (Ins.) Svar på industristyrelsens rundskrifvelse. (Handtvärkarens skolbildning.) En af kommit. för skrädderiyrket.
  Folkwännen nro 52
 12. 12 En brist i kungörelserna angående industri- och handtverks-skolor. (Saknaden af undervisning i vår näringslagstiftning samt vårt kommunalväsende rörande författningar äfvensom i de nationalekonomiska grunder som för handtverkarene klargöra deras sanna intressen.) F. N.
  Nya Pressen nro 119
 13. 13 Käsityöläisten oppivaatimuksista.
  Aamulehti nro 132
 14. 14 Kauppatietojen tarpeellisuus käsityöläisille.
  Waasan Lehti nro 67
 15. 15 Käsityöläistemme sivistyksestä.
  Wiipurin Sanomat nro 257
 16. 16 Vastine Jänne nimimerkille. (Wiipurin Sanomissa ja T.L:ssä.) (Suutarien oppilaitten sivistystarpeesta.) Rajasuutari.
  Aura nro 235
 17. 17 Viip. San. toim. Vastinetta Käsityöläiselle W. S:ssa. (Käsityöläisten sivistysasteesta.) Jänne.
  Wiipurin Sanomat nro 241
 18. 18 Huru uppfortras våra yrkeselever? F-r.
  Folkwännen nro 95
 19. 19 Från allmänheten. Till föräldrar och målsmän. (Till elevplatser vid yrkena fordras numera genomgången folkskolekurs.) En yrkesman.
  Hufvudstadsbladet nro 61
 20. 20 Onko ammattitaito maassamme taantumaan päin? (Keskustelukysymys Waasan teollisuuskokouksessa.)
  Lounas nro 58