1. 1 III. Om fördelen att i Finland hellre uppmuntra handtverk än fabriker. (forts. fr. n:o 5. och 6.)
  Saima nro 7
 2. 2 Woisiko milloin ja millä tavalla kotimaisen käsillisyyden teokset Itä-Suomessakin ruveta ulkolaisten siaan tungehtemaan?
  Kanawa nro 48
 3. 3 På begäran införes ordagrannt följande insända uppmaning: (I anledning af Ilmarinens yttranden om Handtverkarenas s.k. privilegier.) Anonym.
  Åbo Underrättelser nro 97
 4. 4 Revy af tidningarna. (Ilmarinens framställning om förädlingsnäringarnas tillstånd i Finland.) (Handtverkarepersonalens otillräcklighet att förse landet med erforderlig mängd af industriprodukter.)
  Åbo Underrättelser nro 98
 5. 5 Några ord i näringsfrågan. I. Om rättighet till fri handtverksdrift å landsbygden. R. L.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 6. 6 (Insändt.) Ännu några ord i Näringsfrågan. (I anl. af art. i Lbl. n:o 8. Några ord i näringsfrågan. II. Om Handtverksskrånas upphäfvande.) Handtverkare.
  Åbo Underrättelser nro 89
 7. 7 Sanainen Maalaisen ja Kisällien riitaan O. W. S. n:ssa 42 ja 44. -k-st.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 46
 8. 8 (Lähet.) Käsityöläisten nykyisestä tilasta. D. H. J. L.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 96
 9. 9 Hvad handtverkaren i landet är och hvad han kunde vara. G.
  Wiborg nro 88
 10. 10 De små industrierna. Anbud och efterfrågan. (Handtverkeriernas låga ståndpunkt.) (Närings- och handelsfrihet fattas.)
  Helsingfors Dagblad nro 236
 11. 11 I anl. af uppsatsen Om ordhållighet hos handtverkare. (Se n:o 47. Wasabl. 1861.)
  Vasabladet nro 1
 12. 12 Niitä näitä. (Kirje N. W. Puusepälle Kisälleistä.) J. R. Sorvari.
  Sanomia Turusta nro 15
 13. 13 (Läh.) Kaikenlaista. Mistä kraatarit ovat pukin nimen saaneet. M.
  Pohjan-Tähti nro 15
 14. 14 Inbjudning t. ländets handtverkare att deltaga i julexpositionen.)
  Vasabladet nro 42
 15. 15 Kirje Helsingistä. (Käsityöläisten tukalasta asemasta tehdasteollisuuden vuoksi.) Juho Lahtela.
  Lappeenrannan Uutiset nro 18
 16. 16 Käsityönammattilaiset ja heidän työnsä. F. W.
  Päivälehti nro 14
 17. 17 Pakinata eri ammattilaisista. (Humoreski räätäliammatin tärkeydestä.) -i.
  Savo nro 55
 18. 18 Med anledning af pågående sträfvanden för industrins upphjelpande. (1868 års närings författning inverkat på industrin och handtverket. Industri idkaremöte i Åbo. Allmänna slödutställningen i H:fors.) -f-r-m.
  Morgonbladet nro 14
 19. 19 1880. Teollisuus Suomessa: johtajataitoa puuttuu suomalaisissa. - Suomalaisia kouluja perustetaan. - Käsityö huonossa tilassa.
  Tampereen Sanomat nro 4
 20. 20 Handtverkets betydelse i nationalekonomiskt hänseende. I. (forts.)
  Morgonbladet nro 242