1. 1 Lovisa. (Jernvägsplan.)
  Helsingfors Dagblad nro 231
 2. 2 Om Lovisa jernvägsföretag.
  Helsingfors Dagblad nro 244
 3. 3 Huhu Wiipurissa. Lovisan rautatien teosta.
  Ilmarinen nro 34
 4. 4 Loviisan rautatiepuuha.
  Uusi Suometar nro 143
 5. 5 (Korr.) (Lovisa. Polemik om hr X i Mbl. n.o 13 i Jernvägsfrågan. Om allmänna intresset för kommunensangelägenheten. Underkall af stadens rådhus.) Tides.
  Borgåbladet nro 7
 6. 6 Ins.) Till Tides uti Borgåbladet. (Ang. Lovisa-Kausala banan.) X. (Forts.
  Borgåbladet nro 8
 7. 7 Lovisa-Kausala jernvägslinie. X.
  Morgonbladet nro 31
 8. 8 Om utrigterna för Lovisa-Kausala järnväg.
  Östra Nyland nro 20
 9. 9 Om utrigterna för Lovisa-Kausala järnväg. II.
  Östra Nyland nro 23
 10. 10 Om utrigterna för Lovisa-Kausala järnväg. III.
  Östra Nyland nro 26
 11. 11 Borgå. (Med anl. af en art. i Ö. N. ang. Lovisa-Lahtis jernväg.)
  Borgåbladet nro 61
 12. 12 Järnvägslinien från Lahtis till Lovisa.)
  Östra Nyland nro 57
 13. 13 Lovisa-Lahtis järnväg. (Historik.) St.
  Nya Pressen nro 226
 14. 14 Med anl. af art. i ö. N. n:o 92 om Lovisabanans sträckning.) (Polemik följer.
  Östra Nyland nro 93
 15. 15 Från allmänheten. Ett nytt järnvägs-projekt. (Lahtis-Lovisa.) K. J. H.
  Helsingfors Dagblad nro 22
 16. 16 Frågan om lovisa. Vesijärvi järnväg.
  Östra Nyland nro 27
 17. 17 Lovisa. Brahefest firas. En tysk septett komma att spela vid badanstalten. Fråga om inrättande af en järnväg till Kausala.
  Borgåbladet nro 74
 18. 18 Om utrigterna för Lovisa-Kausala järnväg IV.
  Östra Nyland nro 33
 19. 19 Lovisa-Lahtis järnväg.
  Östra Nyland nro 44
 20. 20 Lovisa-Lahtis järnväg, (forts.)
  Östra Nyland nro 58