1. 1 I jernvägsfrågorna. Till red. af H:fors Dagbl. Jernväg till Kuopio. Lilla Euklides.
  Helsingfors Dagblad nro 157
 2. 2 Rautatien tarpeellisuudesta Kuopioon.
  Tapio nro 46
 3. 3 Till Red. af H. D. St. Michel-Kuopio. (Förslag huru järnvägen mellan nämnda orter borde dragas.) C.
  Helsingfors Dagblad nro 139
 4. 4 Till Red. af H. D. St. Michel-Kuopio. (Med anl. af ett förslag i H. D. om huru järnvägen mellan St. Michel-Kuopio borde dragas.) -n.
  Helsingfors Dagblad nro 150
 5. 5 Ännu några ord om järnvägen genom Savolaks. (Föreslås järnväg mellan St. Michel-Jyväskylä.)
  Helsingfors Dagblad nro 194
 6. 6 Rautatie Kuopioon.
  Kuopion Sanomat nro 15
 7. 7 Kuopioon rakennetaan rautatie.
  Savo nro 25
 8. 8 Till H. D. Stainbanen åtet i Savolaks. (Svar till L. g. i H. D. ang. den rätta riktningen.) C. C.
  Helsingfors Dagblad nro 3
 9. 9 Kuopiolaisten rautatiehomma.
  Oulun Lehti nro 21
 10. 10 Kuopiosta. (Savon rautatien rakentamisesta.)
  Savo nro 1
 11. 11 Sananen Savon rautatiestä. (Sen tarpeellisuus.)
  Savo nro 26
 12. 12 U. S. ja Savon rautatie.
  Savo nro 43
 13. 13 Kuopion kokous rautatieanomusasiassa.
  Uusi Suometar nro 122
 14. 14 (Kuopio. Järnvägsfrågans lösning. Privata svenska lyceet i Kuopio-Språkfanatism. Fester och nöjen.) -t.
  Helsingfors Dagblad nro 47
 15. 15 Till red. af H. D. Mera i jernvägsfrågan. (Ang. riktingen af centralbanan genom Savolaks.) Savolaksare. (polem. följer.)
  Helsingfors Dagblad nro 225
 16. 16 Till red. af H. D. Jernvägsundersökningen mellan Kaipiais och St. Michel. Savolaksare.
  Helsingfors Dagblad nro 244
 17. 17 Till red. af H. D. (Ang. rigtningen af den savolakska jernvägen.) C.-
  Helsingfors Dagblad nro 249
 18. 18 Ett blad ur våra jernvägars historia. Om Savolaksbanans anknytningspunkt. J. E. H.
  Helsingfors Dagblad nro 288
 19. 19 Kouvola eller Kaipiais? (För H. D.) II. (Savolaksbanans utgångspunkt.) L. G.
  Helsingfors Dagblad nro 306
 20. 20 Kirje Mikkelistä. (Koulut. Raittiusseura. Rautatie-kysymys.) Auno.
  Hämeen Sanomat nro 88