1. 1 Mikkelistä. 2 Suomen entisistä sota-uroista elää täällä.
  Maamiehen Ystävä nro 18
 2. 2 Rättelse till Finske krigare i nr 5.
  Helsingfors Tidningar nro 6
 3. 3 Företeckningen öfver finska krigare fördröjts.
  Helsingfors Tidningar nro 10
 4. 4 En veteran fr 1808 Sthlm. Insamling.
  Åbo Tidningar nro 90
 5. 5 Studentkonsert till förmån för veteranerne från år 1808.
  Finlands Allmänna Tidning nro 282
 6. 6 Teater. (Inkomsten af repr. af hr Andersson t.f.f. veteranerna fr. 1808.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 283
 7. 7 Fredrikshamn. (Konsert af amatörer till förmån för veteranerna.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 301
 8. 8 För veteranerna ger hr Andersson en repros, och akademiska sångföreningen en konsert.
  Helsingfors Tidningar nro 96
 9. 9 För veteranerne. (Hr Anderssons repr.)
  Helsingfors Tidningar nro 97
 10. 10 För veteranerne. (Akad. sångf:s konsert.)
  Helsingfors Tidningar nro 100
 11. 11 För veteranerne. (I F:hamn en musik soiré.)
  Helsingfors Tidningar nro 102
 12. 12 Sotavanhuksien kunnioitus Hämeenlinnassa. Juhla pidettiin 1808 vuoden miehille. Tulot tanssista ja arpajaisista.
  Hämäläinen nro 16
 13. 13 Uppmaning till insamling för 1808 års mån.
  Annons-Blad nro 39
 14. 14 Oulusta. Seuranäytelmä pidetty 1808 vuoden sotamiehiä varten, kootaksen apua niille.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 49
 15. 15 (Vanhoja sotamiehiä Kajaanissa.) G.L-k.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 51
 16. 16 Uudessa kaupungissa pidettiin soittajaiset 1808 vuoden sotamiehiä varten.
  Sanomia Turusta nro 37
 17. 17 1808 vuoden sotamiehille kootaan Pietarsaaressa ja Waasassa.
  Sanomia Turusta nro 42
 18. 18 Tietoja tullut Wiipuriin että esitelmiä piettäisiin Turussa 1808 vuoden sotamiesten hyväksi.
  Sanomia Turusta nro 47
 19. 19 Turussa asettunut jakokunta jakamaan 1808 vuoden sotamiehille koottuja varoja.
  Sanomia Turusta nro 52
 20. 20 1808 vuoden uroot. (Kehoitus kansalaisille ilmoittamaan sotilaista.)
  Suomen Julkisia Sanomia nro 49