1. 1 Några ord till insändaren af art. n:om den presterliga tjänstgöringen vid de värnepligtiga bataljonerna.
  Morgonbladet nro 288
 2. 2 Nyårsbetraktelse. (Wärnepligtiges själavård.)
  Mellersta Österbotten nro 2
 3. 3 Till Red. af Mbl. De nya militär församlingarna. V.P.
  Morgonbladet nro 145
 4. 4 H:fors den 7 dec. (Predikantbefattningarna vid de värnepligtiga bataljonerna.)
  Morgonbladet nro 283