1. 1 Finska krigskommissariatet inrättas.
  Helsingfors Dagblad nro 36
 2. 2 Ins.) (Anmärkning angående besättandet af krigskommissarietjensterne i landet.
  Helsingfors Dagblad nro 275
 3. 3 Till red. af H:fors dagbl. (Om krigskommissarietjensters besättande, polemik i anl. af art. i H.D. 275.)
  Helsingfors Dagblad nro 315
 4. 4 Krigskommissariernas rang.
  Hufvudstadsbladet nro 76
 5. 5 Om ordnandet af finska krigskommissariatet och besättandet af öf ver intendents befattningen.
  Morgonbladet nro 63
 6. 6 Finska krigskommissariatet har af slutat kontrakt om leverans med finske fabrikanter.
  Hufvudstadsbladet nro 206
 7. 7 Vårt krigskommissariat. (Till red. af Viborgsbl.) (I anl. af den obestämdhet hvarmed tjenstemännens, som erhålla sin aflöning genom krigskommissariatet, löner komma den till hända.) X.Y.
  Wiborgsbladet nro 4
 8. 8 Svar till hr S.G. (Med anl. af behandlingen af allm. revisionsrättens i Finland utslag på revisions kontorets anmärkningar, författade vid granskn. af finska krigskommissariatets räkenskaper för år 1858, hvilket utgafs i Hfors d. 9 maj 1862.) E.A.K.
  Helsingfors Dagblad nro 165
 9. 9 Korrespondens. (St Michel. Marknad. Krigskommissarietjentens besättande. Ida Basiliers konsert. Regn o. snö.)
  Morgonbladet nro 240
 10. 10 De värnepligtiges mjöl, ärter och ved. (Krigskommissariet klandras för att ej låta inköpa inhemska produkter, utan ryska.) Jordbrukare.
  Helsingfors Dagblad nro 40
 11. 11 Sotakomissariuksen suomenkielen taito. (Huomautus ettei antaa sitä virkaa Kuopiossa muille kun suomen kielen käyttämiseen täysin perehtyneelle miehelle.)
  Savo nro 46