1. 1 H:fors d. 21 Juni. (Organisationen af Generalguvernörens stab för finska militären.)
    Helsingfors Dagblad nro 166
  2. 2 Saltkorn. (Stabens inkvartering i H:fors.)
    Morgonbladet nro 111
  3. 3 Generalguvernörens stab för finska militären. (Med anl. af art. i H.D. för d. 21 Juni.)
    Nya Pressen nro 170