1. 1 Helsingfors. (H. K. Majestät har förlänat trupperna nya fanor och standarer med påskrift 1700-1850.
    Finlands Allmänna Tidning nro 161
  2. 2 Kirje Helsingistä. (Asevelvollisten pataljoonain sotaliput.) Matti.
    Uusi Suometar nro 38
  3. 3 Betydelsefull högtid, öfverlemnande af fanor åt indelta skarpskyttebataljonerne.
    Åbo Tidning nro 53